Interlude


Det er naturlig å presentere et amerikansk verk etter masseskytingene i henholdsvis El Paso og Dayton, og i motsetning til hva de fleste andre norske medier gjør, minnes vi documentarister ofrene for begge massakrene. Samuel Barbers strykekvartett i h-moll høres sjelden i sin helhet. Vanligvis spilles bare adagio-satsen, og da i den berømte versjonen for strykeorkester. Ensemblet vi hører er Diotima-kvartetten.