Foto: Brage.aronsen / Wikimedia Commons.

En 46 år gammel iraker bosatt i Drammen som nylig ble dømt til sju og et halvt års fengsel av en italiensk dostol i samme sak som mulla Krekar, fikk innvilget norsk statsborgerskap i 2018 mens han var tiltalt for terrorplanlegging i Italia, opplyser Nettavisen.

Italienske medier har tidligere identifisert 46-åringen som Fatah Kamil Jalal.

Nettavisens journalist Farid Ighoubah dokumenterer at det forelå tiltale tidlig i 2017:

En versjon av tiltalen i den italienske straffesaken, som Nettavisen fått tilgang, er datert 16. januar 2017. 46-åringen fikk altså norsk stats­borger­skap etter at terror­etter­forskningen var ferdig, og etter at det ble tatt ut tiltale mot ham.

Og Utlendings­direktoratet (UDI) bekrefter at stats­borger­skapet ble innvilget etterpå:

– Vi kan bekrefte at personen dette gjelder fikk innvilget stats­borger­skap i 2018, utover dette kan vi ikke uttale oss mer om saken hans før vi er løst fra taushets­plikten, opplyser enhetsleder i UDI Øystein Tonstad Leknes i en mail til Nettavisen.

Spørsmålet som reises, er hvordan det er mulig å få norsk stats­borger­skap med en så alvorlig tiltale mot seg, ikke minst i lys av det UDI selv oppgir:

UDI opplyser også at det ikke skal gis norsk stats­borger­skap til personer der de kjenner til at er under etter­forskning, enten det er i Norge eller utlandet. Straffe­dømte personer kan miste sitt norske stats­borger­skap.

Er det UDIs bakgrunns­sjekk av personer som ber om norsk stats­borger­skap, som er for dårlig, eller er det saks­behandleren i UDI som ikke har gitt terror­tiltalen avgjørende vekt?

 

Kjøp Oriana Fallacis bok her