Skjermdump, VGTV

Av de 390 «oktoberbarna» som søkte på nytt om asyl i Norge, fikk 139 innvilget behandling av ny søknad. Alle de 139 er fra Afghanistan, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI). Fristen gikk ut 2. mai.

UDI startet med å behandle sakene til de yngste asylsøkerne. Alle sakene som hittil er vurdert på nytt, er blitt innvilget. Etter at UDI har behandlet sakene til de som bor på norske asylmottak, skal de starte på sakene til dem som har flyktet fra Norge, og eventuelt bor på gaten i utlandet, skriver VG. En tredel av asylsøkerne befinner seg i Norge.

– De få sakene vi har behandlet allerede, er dem som befinner seg på mottak i Norge. De har alle fått en tillatelse. Vi har begynt med de yngste, men vi har enda ikke begynt å realitetsbehandle søknadene til dem som befinner seg på ukjent adresse – da mest sannsynlig i utlandet, sier assisterende avdelingsdirektør Torun Mølstad i asylavdelingen i UDI til VG.

Det var Arbeiderpartiet som i november fikk flertall for et hasteforslag om å stanse returene av asylsøkerne som egentlig måtte ut av Norge da de fylte 18 år. I stedet skulle de få sakene sine behandlet på nytt under nye sårbarhetskriterier.

Høsten 2017 fylte hele 130 av de enslige mindreårige asylsøkerne 18 år – de er nå å betrakte som voksne. Venstre greide å tvinge igjennom at disse allikevel skal behandles som om de er 17 år.

VG  NTB

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!