Nederlandsk politi i Utrecht den 18. mars 2018. Illustrasjonsfoto: Piroschka van de Wouw / Reuters / Scanpix.

NRK-journalister kan drive interessant journalistikk når de vil. En våken Bent Tandstad har registrert en viktig sak fra Nederland som utvilsomt har relevans for alle flerkulturelle land i Europa.

Det handler om kriminell infiltrasjon av staten:

Avisa Algemeen Dagblad har fått tilgang på ein hemmelegstempla rapport som slår fast at politiet over heile Nederland er infiltrert av organiserte kriminelle grupper. Her heiter det blant anna at det er funne prov for at 19 politifolk, alle frå den sentrale delen av landet, har hatt kontaktar i kriminelle miljø.

Avisa fortel at fleire titals politifolk anten har fått sparken eller er suspenderte. Rapporten peiker på korrupsjon, misbruk av tenesta, brot på teieplikta, forsømming av pliktene som politi og misbruk av politiet sitt datasystem.

Det er mange grove forhold som er omtalt i rapporten, som konkluderer med at politifolkene som er arrestert eller suspendert, sannsynligvis bare er toppen av isfjellet.

Saken lå godt synlig på NRKs nettside ved midnatt, men var havnet utenfor synsvidde på den tiden da folk flest i Norge står opp. Det er ikke så vanskelig å forstå hvorfor:

Ifølgje den britiske avisa The Guardian gjekk det fram av ein rapport frå det nederlandske justisdepartementet for to år sidan, at 40 prosent av dei som vart tekne for slike forhold hadde innvandrarbakgrunn. Berre sju prosent av nederlandske politifolk har slik bakgrunn.

Denne rapporten konkluderte med at politifolk med innvandrarbakgrunn blir utsette for større press frå kriminelle frå si eiga etniske gruppe enn politifolk med nederlandsk bakgrunn.

Selvfølgelig blir de det. De kommer gjerne fra klansamfunn hvor lojaliteten er størst til egen gruppe, og hvor det i henhold til den interne justisen er legitimt å begå lovbrudd for å utnytte samfunnet som forsørger en.

Som en leser spør: Er det nå egentlig så smart å kvotere innvandrere inn i politiet, eller – legger vi til for egen del – en hvilken som helst annen myndighet?

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!