Illustrasjonsfoto

For første gang dras det i nødbremsen om visumfrihet i EU. Europakommisjonen bekreftet 3. juni at de har fått en notifikasjon fra Nederland om at de ønsker å oppheve visumfriheten for albanske borgere. Ettersom Nederland er med i Schengen-samarbeidet, så er det opp til Europakommisjonen å vurdere dette og i tillegg må det godkjennes av Rådet.

Nederland vil begrense organisert kriminalitet og den voksende albanske mafiaen i landet som styrer narkotikaomsetning, våpenhandel, trafficking og annen kriminell virksomhet. De kriminelle organisasjonene misbruker muligheten for å reise visumfritt rundt i Europa og bygger ut sine nettverk, skriver Nederland til Europakommisjonen.

Europakommisjonen er på en litt annen kurs og har anbefalt at det åpnes for medlemssamtaler med Albania, og Nord-Makedonia.

Informasjonen fra Stortinget lyder:

Europakommisjonen bekreftet 3. juni at de har fått en notifikasjon fra den nederlandske regjeringen om å oppheve Albanias visumfrihet. Kommisjonen har nå en måned på seg til å foreta en vurdering, som deretter må godkjennes av Rådet. «Of course, decisions to suspend visa-free travel cannot be taken lightly, and any steps leading towards triggering of the mechanism would be subject to very careful assessment and analysis», uttaler Kommisjonens talsperson Natasha Bertaud.

I et vedtak i det nederlandske parlamentet 11. april ble landets regjering bedt om å foreslå for Kommisjonen å initiere «nødbrems-prosedyren». Dette er en Schengen-mekanisme som kan igangsettes av medlemsland eller Kommisjonen, og som åpner for å suspendere visumfrihet for tredjeland i nødsituasjoner. Motivet bak det nederlandske initiativet skal være å begrense organisert kriminalitet, og den økte tilstedeværelsen av albansk mafia i landet: «there has been a substantial increase in criminal activities by the Albanian Mafia in the Netherlands and these criminal organizations are abusing the possibility of traveling through Europe visa-free and thus further expanding their smuggling network».

Norge og resten av Schengen-landene innførte visumfrihet for Albania i 2010Europautredningen bruker vedtaket av denne avtalen (og avtalen med Bosnia) som et eksempel på mangelen på kunnskap, debatt og interesse som går igjen i nesten alle saker som gjelder norsk tilknytning til EUs justispolitikk: «Vedtaket var omstridt under behandlingen i Rådet. Tyskland, Frankrike, Danmark, Nederland og Slovakia hadde innvendinger og insisterte på klare vilkår og kompenserende tiltak. Norge deltok i Rådet under diskusjonen av saken. Men det var ingen norske medieoppslag eller oppmerksomhet rundt dette, og det er ikke kjent hva Norges posisjon i saken var (eller om man hadde noen posisjon)».

Forrige uke la Kommisjonen frem sin årlige vurdering av partnerlandene på Vest-Balkan og Tyrkia. Her anbefaler de medlemslandene i Rådet å åpne medlemskapssamtaler med Albania og Nord-Makedonia. Beslutningen om oppstart av medlemskapssamtaler med de to landene kan vedtas på toppmøtet i juni, skriver NTB. Stortinget behandler i dag Nord-Makedonias tiltredelse til NATO-traktaten.

Visumfriheten for Albania ble altså godkjent i 2010 selv om vedtaket var omstridt. «Men det var ingen norske medieoppslag eller oppmerksomhet rundt dette, og det er ikke kjent hva Norges posisjon i saken var (eller om man hadde noen posisjon)». Og nå ønsker EU å åpne for medlemssamtaler med landet, selv om det er uttrykt bekymring om albansk mafia som sprer seg til resten av Europa.

Albansk mafia har forgreininger over hele verden og er kjent som en av de aller verste mafiaorganisasjonene.
Stortinget.no

Kjøp Oriana Fallacis bok her


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.