Bjønnulv Evenrud da han ble kåret til Årets Nordmann i 2012. Foto: Fredrik Varberg/NTB Scanpix

Som reaksjon på at SIAN, FMI og Alliansen ikke slipper til på Arendalsuka, tilbyr rom-bladet Folk er Folk dem spalteplass. Leder Bjønnulv Evenrud forsvarer det med at sensur begynner å bli den nye normen. Men så sier han ting om holocaustfornekting som tyder på at han ikke er helt i vater.

På lederplass begrunner leder Bjønnulv Evenrud valget med at «sensur er i ferd med å bli ytringsfrihet», og hevder blant annet at i dag er det holocaustfornektere som blir hetset.

– Vi minner om at mens dødstallene i Auschwitz i det stille er blitt kraftig nedjustert og at jakten på styringsdokumentene for holocaust er blitt avlyst, så blir historikerne som har drevet fram slike faktabaserte justeringer av det historiske narrativet, utsatt for straffeforfølgelse i de fleste europeiske land, skriver Evenrud.

Han refererer blant annet til Robert Faurisson, en britisk akademiker mest kjent for sin holocaustfornektelse.

NTB har onsdag forsøkt å få kontakt med Folk er Folk og Bjønnulv Evenrud, uten å lykkes.

Hvis Evenrud referer til Faurisson, er han på jordet. Faurrison er en fransk litteraturlærer som ble opptatt av revisjonisme av Holocaust. Dette var på 1980-tallet. Faurrison skrev en fantastisk setning:

Faurisson was fined by a French court in 1983, for having declared that «Hitler never ordered nor permitted that anyone be killed by reason of his race or religion.»[2][13][14]

Dette var på samme tid som David Irving fikk oppmerksomhet. Men revisjonistene vant ikke frem. Frankrike vedtok Gayssot-loven i 1990, som forbød benektelse av Holocaust, og Faurrison ble senere dømt. I ettertid kan man spørre om det har hatt noen effekt. Den franske stat tør ikke rettsforfølge muslimenes antisemittisme. Dermed er loven gjort impotent.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen har gjort seg bemerket ved åpen holoustbenektelse. Det er merkelig av en mann som ønsker å spille en politisk rolle. Åpen holocaustbenektelse er det samme som sosialt og politisk selvmord.

John Færseth peker på det oppsiktsvekkende i at et blad for romfolk gir plass til stemmer som benekter Holocaust.

Færseth sier til avisa Vårt Land at det er tull å si at dødstallene for holocaust er nedjustert.

– Tvert imot har de blitt justert opp i takt med nyere forskning på massakrene som fant sted i Russland, Ukraina og Hviterussland under den tyske okkupasjonen, påpeker han.

Mange romfolk var blant dem som endte opp i de tyske utryddelsesleirene. I Oslo selger de Folk er Folk som et alternativ til tigging. Færseth mener Evenrud utnytter en svak gruppe.

– Det er ganske grotesk at Evenrud sender ut romfolk for å selge dette materialet, sier han.

Evenrud fremsto som hjemmehørende på den politiske venstresiden da han var i medienes søkelys i 2012.

At ytringsfriheten er under press, er det fortjenstfullt å påpeke, men å blande det sammen med holocaustrevisjonisme, virker kontraproduktivt.