Stillbilde: SWR.

Ifølge nettsidene til en organisasjon som kaller seg Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe, skjedde det i tidsrommet 1. april til 9. juni et tredvetalls tilfeller av vandalisme, tyverier eller andre former for intoleranse mot kirker eller kristne i Tyskland.

Den aktuelle nettsiden virker seriøs, og kildebelegger hvert enkelt tilfelle, ikke sjelden med pressemeldinger fra politiet og lenker til medier, også lokalaviser. Hærverket handler om både ildspåsettelser, ødeleggelser og tilgrising, ikke sjelden med vanhelligelse av kristne symboler.

Noen av kirkene har vært åsteder for gjentatte krenkelser av disse typene.

Observasjonene bringer tankene hen på ugjerninger av enda større omfang i Frankrike, og synes å bekrefte en antikristen tendens som gjør seg gjeldende Vest-Europa rundt.

Som Breitbart rapporterer, gjør fenomenet seg gjeldende også i Øst-London.

Fiendtligheten mot kirker i Vest-Europa bringer tankene hen på lignende saker i Midtøsten. Men det er en viktig forskjell: Kristne i Midtøsten reagerer ikke med likegyldighet. I Europa virker de kristne miljøene langt mer resignerte.

 

Kjøp Oriana Fallacis bok her

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.