Et av de største demokratiske problemene i Norge, Europa og Vesten forøvrig er den store innflytelsen som ikke-statlige organisasjoner – gjerne kalt NGO-er etter forkortelsen for «non-governmental organizations» – har på politikken. Blant de fremste eksemplene er hærskaren av NGO-er som på forskjellige måter bidrar til den ulovlige migrasjonen til Europa.

Striden om nettopp dette spørsmålet har nylig vært tema for en brevveksling mellom Italias regjering og FNs høykommissær for flyktninger. Den 15. mai kritiserte FN-organisasjonen Italia for et nytt sikkerhetspolitisk dekret som blant annet tar sikte på å bekjempe ulovlig migrasjon, og blant anklagepunktene var Italias hardere linje mot NGO-ene, som angivelig bidrar til brudd på menneskerettighetene.

Ifølge avisen Il Fatto Quotidiano besvarte imidlertid Italias regjering henvendelsen ved å insistere på at NGO-ene rent faktisk bidrar til den ulovlige migrasjonen, og at det ikke kom på tale å gjøre endringer i dekretet.

Professor i statsvitenskap ved Bar Ilan-universitetet i Tel Aviv og grunnleggeren av den israelske tenketanken NGO Monitor, Gerald M. Steinberg, er i disse dager på en konferanse i Roma. I et intervju med Roma-avisen tirsdag Il Messaggero retter han i den forbindelse skarp kritikk mot det manglende samsvaret mellom NGO-enes makt og ansvar.

Gerald M. Steinberg. Foto: Facebook.

NGO-ene har stor politisk makt, men de har overhodet ikke noe ansvar, poengterer Steinberg, som også synes betegnelsen NGO-er er problematisk, all den tid mange av dem rent faktisk er finansiert av stater, som også bruker dem til å fremme egne interesser. Det behøves mye mer kritisk søkelys på NGO-ene, mener professoren.

«Noen terroristorganisasjoner har forstått at det er en nyttig strategi å danne nettverk av egne NGO-er for å fremme sine egne mål bak en maske av menneskerettigheter, økonomisk utvikling og sivilsamfunn. Systemene for registrering av NGO-er i mange vestlige land, i EU og i FN er ofte svært overfladiske, hvilket gjør det mulig for radikale grupper å opprette slike organisasjoner, og til og med skaffe seg finansiering fra stater og FN.

Hvilke land er det som støtter NGO-er med forbindelser til terrorgrupper?

Israels regjering har oppdaget at NGO-en som kaller seg «Islamic Relief Worldwide» har gitt hjelp til terrorgrupper som opererer i Gaza, blant andre Hamas, og at «Palestine Return Center» kan knyttes til Hamas.»

Også italienske organisasjoner som presenterer seg som humanitære, har forbindelser til palestinske terrorister, legger han til.

Noen autoritære stater går enda lenger: De oppretter noen som ser ut som NGO-er, men som i virkeligheten er deres egne forlengede armer. Dette har skjedd både i Iran, Kina, Venezuela og Libya, sier Steinberg.

Vestlige regjeringers kontroll med NGO-ene er overfladisk:

Både EU og mange stater, som den italienske, gir penger til NGO-er som siden overfører midlene til andre NGO-er. De stoler på at det mottagerne selv sier, er sant, og bryr seg ikke om å foreta egne undersøkelser.

Steinberg skisserer hvor omfattende villniset av NGO-er er:

Kan det være god butikk i å starte en NGO?

NGO-ene utgjør en kolossal industri som er delt opp i mange bransjer, det være seg migranter, forsvar av menneskerettigheter, økonomisk utvikling, utdannelse og andre viktige saker. Det finnes NGO-er som gjør viktig arbeid i alle disse sektorene, men også noen som utnytter sin status og fremmer skadelige politiske programmer. Som industri mottar NGO-ene hvert eneste år milliardbeløp fra så vel stater som private aktører, vanligvis uten noe oppsyn. Bare EU bruker hvert år ca. to milliarder euro på å finansiere NGO-er.

Noen ganger fungerer regjeringers finansiering av NGO-ene i praksis som sabotasje av regjeringenes egen politikk, uten at de er gjenstand for noen kontroll, og uten at de selv har noe ansvar for konsekvensene, avslutter Steinberg.

Det er ikke lett å forstå hvorfor ingen politiske partier har programfestet stans i all offentlig finansiering av NGO-er. Tanken på at hærskarer av mennesker i NGO-systemet måtte finne seg ordentlig arbeid, burde virke forlokkende på mesteparten av velgermassen.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.