Nytt

Politiet har bøtelagt demonstrantenes biler som står langs veien på Frøya. Pallene som ble levert av Gustav Witzøe ble brukt til å hindre anleggstrafikk til å kjøre forbi.Foto: Ronny Teigås / NTB scanpix

Byggingen av vindkraftverk på Frøya stanses midlertidig etter pålegg fra Kommunaldepartementet, som skal gjennomgå Fylkesmannens behandling av saken.

– Dette er en vanskelig sak som vil ha store konsekvenser for mange. Jeg tar bekymringene til kommunen og innbyggerne på alvor. Det er helt avgjørende at alle kan føle trygghet for at det er en reell prøving departementet gjør, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Selskapet Trønderenergi bemerker at departementet ikke har gjort noen realitetsvurdering av saken.

– Overrasket

– Vi er overrasket over vedtaket, men vi har fått forklart at utsatt iverksettelse i forkant av behandling av saker med naturinngrep er normal praksis i slike tilfeller, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i en pressemelding fra Trønderenergi.

Han bekrefter at anleggsarbeidet nå stoppes i påvente av departementets behandling.

Utbyggingen på Frøya har vært svært omstridt i mange år. Konsesjonen ble gitt, etter mange utsettelser og reviderte konsesjonssøknader, i 2013, etter at første søknad om konsesjon kom i 2005.

Protestene kom umiddelbart, og da kraftselskapene skulle markere starten på vindkraftutbyggingen i april 2013, tok aksjonister fra Nei til vindkraftverk på Frøya oppstilling og blokkerte anleggsstarten fysisk.

Vil ferdigbehandle

I april i år, seks år senere, vedtok kommunestyret i Frøya at dispensasjonen de ga til utbygging i 2016 ikke lenger var gyldig. Dette klaget Trønderenergi inn for Fylkesmannen som 10. mai avgjorde at kommunens vedtak heller ikke var gyldig.

Da Trønderenergi skulle begynne arbeidet tidligere denne måneden, var dermed aksjonistene igjen på plass. Det har også vært hærverk på området.

Frøya kommune har bedt departementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. I forlengelse av dette har kommunen også bedt om at arbeidene med vindkraftparken stanses til departementet har ferdigbehandlet kravet om omgjøring.

Ifølge VG ble hele 16 personer bortvist fra området mandag ettermiddag. Ifølge politiet ble disse bortvist fordi det skulle være sprengningsarbeid på stedet.