Jeg melder meg herved ut av Kreftforeningen.

Grunnen er generalsekretær Anne Lise Ryel sitt utspill mot statsråd Sylvi Listhaug i iflg. ABC Nyheter 06.05. 2019. 

Ryel gjorde gjeldende at Listhaug ikke er skikket som folkehelseminister etter at statsråden hadde gitt uttrykk for at en må «la folk røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil», og at «det er ingen politisk oppgave å fortelle folk hva de skal og ikke skal».

Her avslører Ryel manglende rolleforståelse i stillingen som generalsekretær, og at den sosialistiske barnelærdommen om å ha politisk styring på menneskene og hvordan de skal leve, fortsatt sitter i ryggmargen hennes.

Kreftforeningen er iflg. vedtektene «en forening som er livssynsmessig og partipolitisk uavhengig». Med Ryels lange fartstid i Ap-dynastiet har den partipolitiske uavhengigheten formodningen mot seg, hvilket hennes utspill her dokumenterer. Det er ikke bra for foreningens omdømme.                                              

Ryel «vi»-er seg når hun mener Listhaug ikke har stort nok engasjement og ikke forstår viktigheten av folkehelsearbeid. Betyr det at hun har styret i ryggen med dette utspillet?

John Stuart Mills berømte klassiker Om friheten fra 1859 er et forsvarsskrift for individuell frihet. Livsstil og livsførsel er en privat sak i et sivilisert samfunn – så lenge en ikke skader andre. Folk må gjøre sine egne moralske valg.                                                                                                                                        Mill mener at selv dårlige individuelle valg kan komme samfunnet til gode ved at de viser andre mennesker hvordan de ikke skal leve. 

Det er gledelig at Sylvi Listhaug som folkehelseminister ser ut til å ta et oppgjør med dagens politiske livsstiltyranni og adferdsregler som grenser til fundamentalisme.                                                                                                                                                         

Jeg regner med at hun som minister vil fokusere på betydningen av individuell livsglede og livskvalitet, i stedet for formaninger om skadelig livsførsel og politiske adferdsregler.

Det blir ingen pengestøtte til Kreftforeningen fra meg så lenge Anne Lise Ryel er foreningens generalsekretær.

Vennlig hilsen

Magne Reigstad                                                                                                                                                                         

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂