Kultur

Foto: Munchmuseet.no

Omsider kom saken opp i Dagsnytt 18. En betent sak som har sirkulert i kunstfeltet til stor forargelse. Er man litt på innsiden i kunstnermiljøer så hører man ofte om kameraderi når det gjelder fordeling av stipendier og offentlige oppdrag, de går som regel til venner og bekjente. Har man ikke gode kontakter i juryer og fordelingsutvalg, blir man aldri tilgodesett, uansett om du er en utmerket kunstner.

Den betente saken som nå kom opp i Dagsnytt 18, handlet om utdelingen av en høythengende kunstkritikerpris, som utdeles av Norsk Kritikerlag, avdeling for kunst. En jury på to til fire (antallet er uklart) medlemmer oppnevnt av kritikerlaget hadde fått jobben med å vurdere en rekke innsendte kunstprosjekter. For å gjøre en lang og utrivelig historie kort, så viser det seg at ett av jurymedlemmene er homsekjæreste med den kunstneren som ble tildelt den høythengende kritikerprisen. Angjeldende kjæreste informerte i starten av prosessen om at han var inhabil, men de øvrige medlemmene mente at det ikke spilte noen rolle, de skulle jo bare gjøre en faglig vurdering av de innsendte prosjektene og ikke bry seg med personlige relasjoner.

Artig synspunkt når det gjelder habilitet. Når et medlem av juryen er inhabil, så kan ikke juryen som helhet fungere, med mindre den inhabile trekker seg. Men slik gikk det altså ikke, juryen fortsetter sin evaluering med den begrunnelse at valget av prisvinner utelukkende er vurdert på et rent kunstfaglig grunnlag. Nå er det sjelden at slike suspekte juryeringer lekker ut i det offentlige rom, men takket være kunstnettstedet subjekt.no ble den utrivelige saken brettet ut for offentligheten. Redaktøren for nettstedet, Danby Choi, var klinkende klar på at vurderingsprosessen var i strid med habilitetsreglene og burde vært annullert. Dette var et stykke uredd og kritisk journalistikk.

Ledelsen i Kritikerlagets kunstseksjon parerte med at subjekt.no drev en konspiratorisk svertekampanje uten relevant faktagrunnlag. Valget av prisvinner ble gjort på et strengt faglig grunnlag og avgjørelsen var legitim. Her er det ingen innrømmelse om at prosessen ble gjennomført på tvilsomme forutsetninger. Det ville jo bare undergrave den effektive formen for kameraderi som bedrives i hele det kunstnerstyrte makthierarkiet, heri inkludert en oppblåst kritikerstand som i stigende grad meler sin egen kake.

Dagens politiserte kunstkritikere har lenge profilert seg som en slags overvåkere av kunstfeltet, med en skjerpet oppmerksomhet på hva som foregår av åpne og skjulte maktinteresser. Det er jo en edel og samfunnsnyttig ambisjon, som nå i praksis demonstrerer at også de har fordekte interesser. De offentlige støtteordningene bør ikke gå til hvem som helst, man har da næringsvett og staten er gavmild.. Alt som har med dagens kunst å gjøre synes å handle om økonomisk lurendreieri, og særlig når den har fått fotfeste i juryer og utvalg oppnevnt av kunst- og kritikerorganisasjoner.

At kunstkritikerne nå også har fått sans for vennskapskorrupsjonens fordeler, er kanskje ingen stor nyhet, men håndteringen av den aktuelle og høythengende kunstprisen, har i alle fall torpedert tilliten til profesjonens moralske og faglige dømmekraft. Ikke så rart egentlig, for i kunstbransjen finnes det hverken kriterier eller normer å vurdere etter. De har venstresidens frigjøringsaktivister dekonstruert for mange år siden.

Diskusjon om Kunstkritikerprisen og habilitet i nettidsskriftet Subjekt

Å kalle kritisk journalistikk for uviten konspirering er ikke kritikken verdig, Subjekt.no 16. april 2019

Konspiratorisk artikkel om Kunstkritikerprisen, Subjekt.no 15. april 2019

Høythengende kritikerpris går til kunstprosjekt hvor sentral kunstner er jurymedlems kjæreste, Subjekt.no 11. april 2019

Forrige uke ble det kjent at Kunstkritikerprisen for 2018 tildeles Munchmuseet i bevegelse, et reisende utstillingsprogram der kuratoren Natalie Hope O’Donnell blant annet involverte kunstneren Trollkrem til å delta med et omfattende performanceprogram i fem deler.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at «Gjennom våren introduserte Trollkrem Import flere skeive performancekunst-ikoner for et norsk publikum og inviterte til performancekvelder på et knippe av Grønlands brune barer og uteområder.»

Subjekt får opplyst at kunstneren bak Trollkrem, Tor Erik Bøe, er samboer med lederen for arbeidsutvalget for kunstseksjonen i Kritikerlaget, Andreas Breivik, som blant annet organiserer den tungtveiende Kritikerprisen.