Nytt

Rekkehus i boligkvarteret Canada på Lidingö i Stockholm. Foto: Udo Schröter / Wikimedia Commons.

Trygghet i nærmiljøet er nå for første gang den mest tungt­veiende faktoren for bolig­kjøpere ved valg av bosted i Stockholm, Göteborg og Malmö, viser en under­søkelse som Sifo har gjort for Bjurfors, som er et av Sveriges største eiendoms­megler­selskap.

Det skriver Dagens Industri.

Resultatet av undersøkelsen, som er blitt utført blant 1500 potensielle boligkjøpere i Sveriges tre største byer, markerer et trendbrudd og kan være et første skritt på veien til «gated communities», sier Bjurfors’ administrerende direktør Fredrik Kullman.

Jeg tror at det vi ser, er effekten av et stadig mer segregert boligmarked. Det er blitt vanskeligere og vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet, og hvis man har rike foreldre eller noen som kan låne en penger, velger man områder hvor de som ikke har råd til å komme inn på markedet, ikke bor.

Kullman mener en viktig forklaring er at foreldre velger områder hvor det er trygt for barn å vokse opp. En tiltagende følelse av utrygghet virker inn på valg av bosted.

Det gjør at de som har råd, velger å bosette seg i områder hvor man vet det er tryggere, og det forsterker segregasjonen i boligmarkedet ytterligere ved at det blir større trykk og økende priser.

I Stockholm, Göteborg og Malmö er det henholdsvis 30, 37 og 37 prosent som setter trygghet først. I Stockholm er det 22 prosent som prioriterer nærhet til kommunikasjoner høyest. I Göteborg og Malmö er det ingen annen faktor enn trygghet som settes høyest av mer enn 15 prosent av de spurte.

 

Støtt Document

Sett gjerne opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller bidra med et enkeltbeløp:
kr

Vårt kontonummer er 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.