Nytt

Han angrep i sin tale til partiets landsmøte både elbilpolitikken, økt elavgift, skogvern og restriksjoner på bruk av myr i matproduksjon.

– Vi har vært veldig kritisk til deler av det regjeringen har gjort. De som pendler langt til jobb, skal betale mer i skatt – det er grønnvasking! De pendler den veien uansett, men skal straffes for det, sa Sp-lederen.

– Det er symbolpolitikk og ekstremt ødeleggende for alle oss som ønsker å ha en praktisk og jordnær klimapolitikk som faktisk virker.

Vedum angrep regjeringen for å la de som fører en «dekadent livsstil» med helgeturer til London og har råd til Tesla, få definisjonsmakten i klimapolitikken.

– Hvis det blir klimapolitikken, bommer klimapolitikken fullstendig. Vi kan og vil aldri akseptere at de som har dårligst råd, skal ta regningen, sa han.

Sp-lederen etterlyste «de konkrete gode grepene som virker» i klimapolitikken og listet opp et CO2-fond for transport, mer aktiv forvaltning av norsk skog og fangst og lagring av CO2 på norsk sokkel.

OPPDATERES