Tegning: Karine Haaland

Det er verdt å merke seg at de som skriker og hyler høyest om at demokratiet er truet, er de samme som nå har organisert seg for å styre hva som skal anses som sant eller ikke sant på våre folkelige debattarenaer.

Det greske ordet agora betyr samlingsplass. Agoraen var det kulturelle, spirituelle, og politiske senteret i de greske bystatene. Fra agora kommer det greske ordet agoreúō, «Jeg snakker i offentligheten».

Siden den greske sivilliasjonen er kulturen som etablerte Europas tidligste demokrati, folkestyre, må agoraen – den offentlige samtaleplassen – sees på som vesentlig for utviklingen av demokratiet, også i våre dager.

Hva skjer når fire store medieaktører slår seg sammen og vil gripe inn i vår tids agora, de sosiale plattformene, og styre hva som spres og vises blandt oss, ved å egenhendig klassifisere saker som sanne eller usanne og styre og begrense tilgangen?

8.oktober utvidet Facebook sitt faktasjekkprogram til Norge, og Faktisk.no ble Facebooks partner.

Faktisk.no og de fire store media-aktørene VG, Dagbladet, NRK og TV2 fikk dermed tilgang til å kontrollere og gripe direkte inn i vår agora. Vår folkelige samlingsplass.

Samarbeidet innebærer at Faktisk.no får tilgang til spesielle verktøy og kan klassifisere innhold som uriktig eller falsk infomasjon, slik at Facebook igjen kan begrense spredningen av dette.

For å være kvalifisert til Facebook-partnerskap må faktasjekkorganisasjonen – her Faktisk.no – være tilsluttet det internasjonale faktasjekknettverket (IFCN).Denne krever at en er nøytrale og politisk uavhengige, og har full åpenhet om metoder, kildebruk, finansiering og organisering.

Punktet om nøytralitet politisk uavhengighet er verdt å merke seg, ettersom Faktisk.no i Norge er eid og drevet av VG, Dagbladet, NRK, TV2, Amedia, og PolarisMedia.

Undersøkelser viser at hoveddelen av norske journalister stemmer til venstre, med det dette måtte medføre av lojalitet overfor religionen is/am, og visse dogmer innenfor klimaspørsmål, overfor idèen at innvandring er utelukkende positivt, og at utfordringer ift dette skal underkommuniseres, et.c. Dette viser seg så tydelig i all nyhetsdekning at det er overflødig å måtte vise til forskning her.

Alle disse nyhetsformidlerne som eier Faktisk.no representerer også samtidig konkurrentene til de alternative nyhetskildene – som de selv faktasjekker.

Det betyr at Faktisk.no ikke oppfyller de kravene til nøytralitet som IFCN stiller.

Likefullt sier IFCN i sin aksept av Faktisk.no dette:

«The reason for my approval is that the site is run by experienced investigative journalists and is owned by four of the largest Norwegian media companies.»

Hva betyr dette samarbeidet i praksis?

Det betyr at innhold som deles fra domener og sider, slik som fks konkurrentene Resett, Rights og Document blir faktasjekket, og faktasjekken publiseres sammen med artikkelen som inneholder den – av Faktisk.no klassifiserte – uriktige informasjonen, på Facebook. Hvis en bruker forsøker å dele informasjon som er faktasjekket som uriktig elller delvis uriktig, sender Facebook et varsel til brukeren.

Om innhold klassifiseres som falskt, begrenser Facebook spredningen av det med opptil 80 prosent.

Det vil si at Faktisk gjennom å bruke Facebook kan styre spredningen av innhold som de mener at ikke er i tråd med deres virkelighetsoppfatning – eller slik de vil at vi skal oppfatte virkeligheten – ved å klassifiserer denne som uriktig.

Facebook er vår tids agora. Jeg vil si at Facebook er like betydningsfull for vårt demokrati som det den greske agoraen var for utviklingen av det aller første demokratiet i Europa.

Idag får vi høre at demokratiet er truet.

Det er verdt å merke seg at de som skriker og hyler om at demokratiet er truet, er de samme som har organisert seg i for å sikre seg muligheten til å styre hva som skal anses som sant eller ikke sant, i vår tids agora.

Når de kakler om at demokratiet er truet, burde de jaggufaen faktasjekke hva det er som faktisk truer det.