Nytt

Halalkjøtt tilfredsstiller ikke EUs krav for økologisk produksjon hvis dyret slaktes uten bedøvelse, fastslår EU-domstolen.

Dommen kommer som svar på en klagesak i Frankrike.

EUs regler for dyrevelferd åpner for unntak for rituell slakt, slik at dyr kan slaktes uten å bedøves først. Men slik slakt er ikke samsvar med EUs regler for økologisk produksjon, fastslår EU-domstolen.

Kravet i økologiregelverket er at slaktingen må følge høye standarder for dyrevelferd.

I halalslakting der dyrets strupe kuttes uten at dyret bedøves først, er dette kravet ikke oppfylt, ettersom bedøvelse mer effektivt reduserer dyrets lidelse, konkluderer EU-domstolen. Det betyr at slikt kjøtt ikke kan omsettes som økologisk.

Halalslakting i Norge skjer med bedøvelse.