Nytt

I Norge er det forbudt å slakte dyr uten bedøvelse, men det gis tillatelse til import av halaslaktet kjøtt hvor dyret er avlivet uten bedøvelse. På britiske skoler serveres det ofte halalslaktet kjøtt, men nå har kommuneledelsen i Lancashire vedtatt at halalslakt uten bedøvelse ikke lenger skal serveres skolebarna. Forbudet er aktuelt for 27 skoler i Lancashire kommune.

Muslimer er engstelige for at bedøvelsen dreper dyrene før halalslaktingen starter og mange vil nå boikotte måltidene som skolene serverer. Og det lokale rådet for moskeene i Lancashire vil naturligvis ha et ord med i laget. Skolematen er viktig i Storbritannia. Dette varme måltidet gis gratis til alle barn fra lavinntektsfamilier. Lederen for moskeene i Lancashire, Abdul Qureshi, kommenterte saken til BBC:

«Folk vil trekke seg ut av skolemåltider og de som skulle ha spist godt vil bli frarøvet den muligheten. For oss er det et spørsmål om tro. For Geoff Driver (kommunerådsleder) handler det om hans egne følelser».

Kommunerådsleder Geoff Driver sa at han gjerne ville ha vist video av kyr som blir halalslaktet uten bedøvelse for å understreke sitt poeng, men tenkte at dette nok ble for blodig for forsamlingen.

Det var overraskende mange i kommunerådet som ville fortsette med halalslakting uten bedøvelse. I avstemmingen var det 41 som stemte for forbud, 24 mot og 15 som avholdt seg fra å stemme.

En oversikt over kommunerådet viser at det kun er seks personer som ikke har «typisk britisk navn og utseende». Det er altså mange briter i lokalpolitikken som mener at halalslakting uten bedøvelse er helt greit i dagens Storbritannia.

Kommunerådsleder Geoff Driver burde nok ha vist den videoen allikevel. Og Norge burde ikke tillate slik import. Her er en smakebit:

BBC