Et flertall bestående av regjeringspartiene og Arbeiderpartiet stemte torsdag ned et forslag om å skrinlegge planene om en tredje rullebane på Gardermoen.

Det var SV, MdG og Sp som fremmet forslaget.

Avinor, som eier og driver Oslo Lufthavn, har slått fast at det er behov for en tredje rullebane innen 2030 for å møte prognoser om økt trafikkvekst. Utvidelsen er fortsatt på planleggingsstadiet.

Men Avinor er selv bekymret for at utvidelsen bryter med klimamålene:

I et brev til sin eier, Samferdselsdepartmentet, skrev Avinor i fjor sommer at den planlagte trafikkveksten kan være i strid med klimamålene.

«Samfunnsoppdraget legger opp til vekst i flytrafikken, som kan være i strid med nasjonale klimamål og internasjonale forpliktelser på klimaområdet», het det i brevet. (NTB)

Avinor tenker konsistent, men det gjør ikke regjeringen og Ap.

Hvor er konsekvenstenkningen? Kan man med den ene hånden innføre bomgifter og fjerne parkeringsplasser i de store byene som gjør innhugg i folks økonomi og gjør hverdagen uhåndterlig, fordi klimaet forlanger det – og med den andre fri til folks luksusfølelse?

Det henger ikke på greip og denne mangel på konsekvens gjør at klimasaken ikke har den standing som politikerne og mediene legger opp til.

Folk er blitt vare for kognitiv dissonans. De hører når noe ikke stemmer.

Taxfree på OSL er blitt et eldorado for shopping. Det er et tilbud av merkevarer og spisesteder som overgår internasjonale storflyplasser. Men OSL er et endepunkt og ikke en hub slik Kastrup er.

På den ene siden får Trine Skei Grande innført en skatt på flyseter som gjør at det går 600 jobber tapt på Rygge. Hennes parti er n med på å stemme for en tredje rullebane.

Det henger ikke på greip.

Politikk krever konsistens: Dette er ikke en gang vingling. Det er pose og sekk: Ja, takk begge deler.

Det partiene sier til velgerne er at de ikke skal bry seg om klimasaken. Det de betaler i nye avgifter får de igjen i adspredelse og shopping.

Velgerne lærer at de ikke skal ta det politikerne sier på alvor.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂