Den nordirske grensen er blitt Brexit-prosessens viktigste strids­spørsmål. Kan volden blusse opp igjen? Risikoen over­vurderes, mener den amerikanske journalisten Lionel Shriver: EU utnytter en over­dreven terror­frykt fra avdankede irske militante. Er ikke de som utnytter terrorister, selv terrorister? spør hun.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.