Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt sier mangelen på kvalifiserte etterforskere gjør at politiet ikke klarer å gjøre alt de skal.

Over tid har riksadvokaten vært bekymret for kvaliteten på politiets etterforskning, og i 2016 ble en handlingsplan for et løft av etterforskning lagt fram. Men lite har skjedd, melderNRK.

– Vi trenger nå erfarne etterforskere for at vi skal kunne oppnå de resultatene som kreves av oss, sier Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Mangelen på kvalifiserte etterforskere går utover målene politiet er satt til å nå.

– Saker tar for lang tid og vi ikke klarer å prioritere alle sakene godt nok, sier Metlid.

Hun understreker at hun mener dette ikke går utover noen konkrete saksområder, men at det er en generell utfordring og at etterforskningsløftet er en viktig del av politireformen.

Politiets Fellesforbund mener problemet strekker seg langt utenfor hovedstaden og at flere av landets politidistrikt har de samme problemene,

– Det er en stor arbeidsbelastning. Det er lavt lønnsnivå og en lav lønnsutvikling, sier Sigve Bolstad, leder i Politiet fellesforbund.

Han sier at det å være etterforsker har lav status i politiet.

– Hvis man ser på verden for øvrig, så har det å være detektiv og etterforsker en høy status. Men i Norge er forholdet det motsatt. Det må det gjøres noe med.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.