Å bevege seg inn i Espen Dietrichsons form- og billedverden er som å gå 60 år tilbake i tid, da de abstrakte og formalistiske kunstidealene hadde høysesong. Dietrichsons store mønstring i Haugar Vestfold Kunstmuseum er stram og formalt ensformig, enten han utfolder seg i grafikk, skulptur, akvareller eller kirkeutsmykning. Hans store silketrykk med løsrevne og frittsvevende arkitekturelementer er ganske effektfulle, selv om fristillingen bryter med den strenge formalismens krav til strukturell orden. Man kan kalle metoden for dekonstruksjon, i retning av anti-arkitektur.

Det er allikevel ingen nyskapende kunstner vi møter i dette store utvalget av objekter, snarere en uttværing av estetiske idealer som ytterligere vitner om en kunst på tomgang. Tydeligst ser vi det i hans utsmykking av den nye Våler kirke, der et sakralt rom skal utsmykkes i alterets bakvegg. Tradisjonelt styres en slik kirkeutsmykking av kristen tanke og teologi, der det er fokus på kristne symboler eller selve kristusfiguren. Men her er det kjemisk fritt for slike kristne betydningselementer.

Enten er kunstneren ateist, eller blottet for kunnskaper og innsikt i kristendommens tradisjonsrike byggeskikk og like tradisjonsbundne symbolikk. Det er forstemmende at en kunstner ikke viser tegn til å respektere hverken kristendommen eller kirkerommet sakrale mening. Nå minner heller ikke den nye kirkens arkitektur om et kristent gudshus. Det er en moderne sjelegarasje, som ikke på noen måte stemmer til andakt, tro og fromhet. Arkitektonisk preges bygget, både utvendig og innvendig, av tidens sjelløse sekularisme. På den måten uttrykker også bygningen den norske kirkeledelsens rotløse trosgrunnlag.

Det er i denne teologiske og arkitektoniske konteksten Espen Dietrichson skal utforme sin veggdekorasjon. Hans meningstomme formalisme viser seg å være som hånd i hanske med byggets sjelløse arkitektur og kirkemaktens utvannede teologi. Alterveggen blir derfor helt uten kristne symboler og figurer, her er hele veggen bare perforert med en rekke strengt formalistisk utformede lysåpninger. Det er ikke tradisjonelle kirkevinduer med blyglass og symbolikk, men en slags visuell veggdekorasjon der lyset kommer utenfra og inn. I denne utsmykningen er det ikke mye kristendom å spore, heller ikke har kirkerommet noen sakral karakter. Det minner mer om en sekulær foredragssal for humanetikere og ateister.

Når man ser på Espen Dietrichsons øvrige produksjon så skjønner man hvorfor han passer inn i et slikt åndsfattig kirkebygg. Kunstnerens abstrakte formalisme er en slags visuell intellektualisme som krymper det kunstneriske til rette linjer og platt geometri. I dette estetiske konseptet er det ikke mye sjeleliv og menneskelige følelser, heller ikke natur og biologi. Vi ser den samme tendensen til å unngå det menneskelig, der han på basis av fotografi dekonstruerer kjente bygningers arkitektur for å bruke de løsrevne delene i sine silketrykk. På den måten destruerer han de opprinnelige bygningenes menneskelige egenart og bruksfunksjon.

I en helt annen type skulptur enn de strengt formalistiske, har Dietrichson tematisert noen fugler med utspente vinger. Fuglene er helt svarte, men de mangler hoder. Kunstneren syntes kanskje det ble for mye natur og biologi, så han ga dem en ny geometrisk hodeform, en fjærløs konstruksjon av tynne plater i vifteform. Hvorfor nettopp hodet ble skiftet ut, er tankevekkende. Det kan ikke bare skyldes et formalt kick, en visuell kontrast mellom noe organisk og uorganisk.

Ved å frata fuglene hodet, fjerner man også alle de sanser som forbinder dem med den ytre virkeligheten. Men ikke bare sansene blir borte, fuglene mister også alle hjernefunksjoner. I det perspektiv slår det meg at kunstneren har prøvd å lage et selvportrett, der både sansenes virkelighetskontakt og hjernens tankefunksjoner er fjernet og ute av normal drift. Dietrichsons kunstneriske selvoppfatning synes å speile seg i de hodeløse fuglene, mens resten av mønstringen tematiserer mangelen på både normale sanseerfaringer og human fornuft.

 

Haugar Vestfold Kunstmuseum;
Espen Dietrichson, grafikk akvareller, skulptur, mm.
Varer fra 19/1 til 31/3 2019

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.