Tavle

«Sea Watch 3». Foto: Chris Grodotski / Sea-Watch.org.

Affæren med de to NGO-fartøyene «Sea Watch» og «Sea Eye» har nok en gang aktualisert spørsmålet om den italienske regjeringens stengning av havnene for migranter i Italia.

Ifølge en italiensk meningsmåling som er offentliggjort i Corriere della Sera, er 51 prosent av de spurte tilhengere av en konsekvent hard linje som forbyr enhver ilandstigning av migranter på italiensk territorium.

19 prosent av de spurte ønsker seg den motsatte ytterligheten, hvor migrantene får gå i land hver gang, mens 13 prosent sier de i prinsipp er tilhengere av stengning, men at det kan gjøres unntak.

Det er altså nærmere to tredjedeler av de spurte som i prinsipp ønsker en streng politikk på dette området, mens snaut en femtedel ønsker en liberal politikk.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.