Sakset/Fra hofta

Ungarske jøder ankommer Auschwitz i 1944. Foto: Ernst Hofmann eller Bernhard Walte / Bundesarkiv / Wikimedia Commons.

I dag skriver bl.a. Farjam Movafagh, Hans Rustad og Knut Espegard om den bestialiteten som har rammet to europeeiske turister.

De er alle opptatt av og oppgitt over at politikere, media og myndighetspersoner – i Norge – ikke tar inn over seg denne virkeligheten.

Tidligere snakket med bl.a. Cemal Knudsen og Lily Bandehy en gang omkring temaet «islam i det norske samfunnet».

Jeg hørte på hva de sa og jeg sa: Dere må huske på at vi forstår ikke hva vi står overfor.
Dere forstår det.

Men norske gjør ikke det.

Den som er vokst opp i Vesten, har ikke begreper for å forstå hva dette dreier seg om.

Det er her politikere og aktivister og Kirken gjør feil. De tror at de står overfor noe de kan gjenkjenne.

De tolker alt mulig av sitt eget inn i dette fremmede.
Men de forstår ikke at dette er fremmed for dem.

Det er problemet.

Vi står overfor en menneskeforakt som vi som er «vokst opp i FN», ikke har begreper for å forstå.

Jeg sammenlignet en gang situasjonen vi i Europa er i nå – dette vi står overfor – med NSDAP-Tysklands industrialiserte folkemord, drapsfabrikkene – når folk spør: «Men hvorfor reddet de ikke/flyktet de ikke fra/advarte de ikke mot dette?»

Jeg sier: Hvordan kunne de det?

Det var ingen som hadde begreper om hva som foregikk.
Ingen var istand til å forestille seg noe slikt.
Folk hadde aldri hørt om noe slikt. De hadde ikke begreper for å kunne forestille seg at noe slikt var iverksatt. De var ikke istand til å tenke seg dette.
Du kan si folk stod overfor det utenkelige.

Det gjør vi idag også.

 
 

Kjøp Holocaust-bokpakken fra Document Forlag her!