Document holdt 8. desember et internseminar som ble filmet av Christofer Owe. Her kommer det første redigerte foredraget. Det er Kjell Skartveit som snakker om noen prinsipper som det henvises til i den nye diskrimineringsloven fra 2013. Yogyakarta-prinsippene heter de og de var helt ukjente for forsamlingen.

De ligger til grunn for den nye kjønnspolitikken til myndighetene/regjeringen som sier at kjønn er det du føler deg som. At dette er lovfestet og praktiseres under en regjering som i navnet er borgerlig, sier noe om at forvaltningen abonnerer på en ideologi som går på skinner. Det spiller ingen rolle hvem som sitter i regjering. Den «kører» som danskene sier.

Den rulles ut i skolene, der barn undervises i den nye kjønnsforståelsen, som bryter med det biologiske. Først laget man en nøytral ekteskapslov som opphevet far og mor, deretter gikk man bort fra det biologiske prinsipp når det gjelder hvem som er best skikket til å ha eller ta seg av et barn.

Dette er en kurs som fundamentalt bryter med det verdigrunnlag vi har hatt siden norrøn tid. At blodsbånd ikke betyr noe lyder helt hårreisende på de fleste. Men det mener den norske stat.