Nytt

SVT har deltatt i en studie som viser at det har vært 116 voldshendelser med håndgranater i de siste åtte årene i Sverige. Dette har medført to dødsfall og ni skadede.

– Det är extremt i ett land som inte befinner sig i krig, sier kriminalkommissarie Gunnar Appelgren som er ekspert på gjengkriminalitet.

Dette er også et høyt antall sammenliknet med andre land i Europa viser undersøkelsen.

– Varför det ökar så pass kraftigt och varför Sverige sticker ut är frågor som vi inte kan svara på, sier kriminolog Amir Rostami som arbeider ved Institutet för framtidsstudier.

Rostami legger til at forskere og politi fra andre europeiske land blir forbauset over håndgranatbruken i Sverige ettersom andre land kun har et fåtall detonerte granater i året.

SVT forklarer at håndgranatene egentlig er laget for å brukes i krig, men at de brukes stadig oftere på gatene i Sverige. Når du kaster en granat har du et risikoområde på omtrent 300 meter, skriver SVT.

– När man använder handgranaten på gatan utsätter man inte bara sig själv för risk utan även andra förbipasserande, sier Stefan Lindbom, sjef EOD-plutonen, AMF1.

28 prosent av håndgranatangrepene i Sverige har vært rettet mot mennesker. Dette medfører en økt risiko for et ytterligere angrep i løpet av de to første ukene etter et angrep.

Se video her.

 

SVT

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.