Nytt

Tallet på angrep med håndgranater har økt kraftig i Sverige de siste åtte årene, melder SVT. Det er registrert 116 hendelser, med to drepte og ni skadde.

Tallet er høyt sammenlignet med andre europeiske land.

– Det er ekstremt i et land som ikke befinner seg i krig, sier Gunnar Appelgren, ekspert på gjengkriminalitet i det svenske politiet.

I 2011 ble det registrert to sprengninger av håndgranater. I 2016 var tallet 39, og litt over halvparten av hendelsene fant sted i Stockholm. De siste to årene har tallet gått noe ned sammenlignet med rekordåret 2016, men er fortsatt høyt.

Sett under ett var det 116 granateksplosjoner i Sverige i perioden fra 2011 til 2018. 46 av disse fant sted i Stockholm, 27 i Malmö og 13 i Göteborg. Tallene er hentet inn av forskere ved Institutet för framtidsstudier og Malmö universitet.

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!