Vår Midt-Østen korrespondent Arthur Dent står i et akutt behov for leilighet i Oslo, men befinner seg langt unna for øyeblikket.

Det gjør det vanskelig å besiktige og ordne husrom. Red. har derfor sagt seg villig til å la Dent forhøre seg hos leserne.

Det er snakk om Dent, samboeren og hennes barn frem til skoleårets slutt, juni 2019. Tre personer. De stiller ikke store krav, ut over elementære behov/standarder.

Samboeren har behov for en høy grad av diskresjon, og vi vil derfor sette pris på tips eller tilbud fra våre lesere!

Skriv til:

redaksjonen@document.no

merk brevet: husrom