Runa Opdal Kerr. direktør for arbeidsliv, Finans Norge. Foto: Twitter

Den opprinnelige overskriften lyder nemlig slik:

– En ledergruppe bestående av hvite menn i 50-årene med utdannelse fra BI eller NHH, gir ikke innovasjon.

Her «disses» («anti-rasistene» ville sagt «hetses») hudfarge, kjønn, alder og kompetanse så det rekker. Skjult bak en betalingsmur i DN, florerer Norge- og mannshatet fritt:

Bedrifter som ikke ser behovet for mangfold, står i fare for å bli utkonkurrert, advarer finansnæringens hovedorganisasjon – og sikter til mer enn likestilling mellom kjønnene.– Vi er veldig mange etnisk norske, sier DNB-rådgiver Mari Foss.

Ja, det er virkelig et problem med alle disse etniske norske her i Norge. Kan vi snarest få litt færre av dem? Da vil alt sikkert bli så meget bedre.

Organisasjonen Finans Norge har spurt sine medlemsbedrifter om hvor stort mangfold de har, og hva de gjør for å bli bedre. Hva som er regnet for å være bra nok, sies det ikke noe om.

På den lyse siden: Undersøkelsen viste at flere jobber målrettet med likestilling, noe som har hatt effekt på jevn kjønnsfordeling og flere kvinnelige ledere.

På den mørkere siden: Kun seks prosent av ansatte i finansnæringen har annen etnisk bakgrunn enn norsk. De fleste av disse seks prosentene kom fra Norden eller Vest-Europa.

Rundt 70 prosent av bedriftene som svarte på undersøkelsen oppgir at de ikke har stort mangfold blant de ansatte. Unntaket er bedrifter i Oslo: der oppgir kun 40 prosent det samme. Det er kanskje ikke til å undres over at mangfoldet er større i Oslo, all den stund befolkningssammensetningen i hovedstaden skiller seg mye fra mange andre steder i landet. Man tager hva man haver.

Runa Opdal Kerr, direktør for arbeidsliv i Finans Norge, mener bedriftene som ikke vektlegger mangfold, kan få et problem fremover. – Kun hvite menn gir ikke innovasjon, sier hun

– Finansnæringen er i omstilling, en omstilling som krever kontinuerlig innovasjon. Det kommer ikke med mindre man har mangfold blant de ansatte. For å sette det litt på spissen: Har man en ledergruppe kun bestående av hvite menn i 50-årene med utdannelse fra BI eller NHH, gir ikke det innovasjon, sier Kerr.

Hun viser til internasjonale studier, blant annet fra McKinsey, Accenture og International Monetary Fund (IMF), som har pekt på at mangfold påvirker bedriftenes lønnsomhet.

– De som ikke ser behovet for mangfold, står i fare for å bli utkonkurrert. Ansatte og ledere må speile kundemassen for å forstå kundene sine – spesielt i et marked som er i så rask endring.

Javel. Så endte man altså opp som utdatert, inkompetent «white trash» med feil kjønn i eget fedreland. Og jeg som trodde man kunne komme langt her i livet med en dose folkeskikk og «god» i orden og oppførsel…

 

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!