I en ny undersøkelse svarer 51 prosent at vi kommer til å ha dårligere offentlige velferdsordninger om 20 år. Bare 10 prosent tror vi vil ha bedre ordninger.

Av de spurte svarer 32 prosent at velferdsordningene vil være omtrent uendret, viser undersøkelsen som er utført av Opinion på oppdrag fra arbeidsgiverforeningen Spekter.

Undersøkelsen er gjort etter at både regjeringen og Norges Bank ved flere anledninger har påpekt at Norge går tøffere tider i møte, med vanskeligere prioriteringer og mindre oljeinntekter.

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, mener resultatet av undersøkelsen speiler en defensiv holdning blant nordmenn til framtidens velferdsnivå.

– Dersom de offentlige velferdsordningene blir dårligere, handler ikke det bare om lengre barnehagekø og ventelister på sykehusene. Det handler om at vi får strekk i laget. Folk vil kjøpe velferdstjenester privat, og vi vil få et todelt helsevesen og et todelt utdanningssystem. Det er ganske farlig for den skjøre norske modellen, sier Bratten til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Undersøkelsen viser også at hele 71 prosent av de spurte mener at forskjellene mellom folk vil øke de neste 20 årene, kun 3 prosent tror de vil minke. Samtidig svarer 61 prosent at de kjenner noen som har benyttet seg av svart arbeid, mens 21 prosent svarer at de har gjort det selv.

– Det er snakk om skatteunndragelser for flere hundre milliarder. Det er penger vi har bruk for, men det utkonkurrerer også det seriøse arbeidslivet, mener Bratten.

 
 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!