En gutt født i 2002 ble fremstilt for fengsling i Oslo tingrett torsdag. Det var kalt inn tolk som skulle tolke somali.

Politiet har siktet syv ungdommer for voldelige ran på Oslo vest. Document ble kastet på gangen da en av de siktede i dag ble fengslet, mistenkt for ytterligere et ran.

Da en av de siktede i dag ble fremstilt for fengsling mistenkt for enda et ran natt til torsdag, ble dørene lukket. Dommer Hilde Foyn Bruun viste til at retten har hjemmel til å stenge dørene siden siktede er mindreårig. Det hjalp ikke at Documents reporter påpekte at det er lang og solid etablert praksis at pressen ikke identifiserer siktede eller tiltalte, og at dette praktiseres ekstra strengt når det er snakk om mindreårige.

«Ikke offentlig interesse»

Etter en kort rådslagning besluttet dommer Foyn Bruun at pressen (kun Document var tilstede) skulle stenges ute. Dommeren la til at hun ikke kunne se at saken hadde offentlig interesse.

Dommeren mener altså at hun vet bedre enn pressen hva som har offentlig interesse. Kjennelsen om å lukke dørene er merkelig også ut fra følgende resonnement: Når politiet ber om fengsling av en mindreårig som er siktet for ran, gjentatte ran, er det nærliggende å tenke at begrunnelsen er gjentakelsesfaren, med andre ord: samfunnets – eller offentlighetens – interesse.

Men offentligheten har altså ingen interesse i å få kjennskap til ranene.

Forstå det den som kan.

Vi vet nå at siktede ble fengslet for to uker, men ingenting utover det. Vi vet strengt tatt ikke engang om 16-åringen ble fengslet for ran, ransforsøk, eller noe helt annet. Men ifølge våre kilder er det snakk om ran eller ransforsøk.

Vi kunne muligens fått svar fra aktor i saken, politiadvokat Dishanie Amit Eliassen, men etter å ha stått i telefonkø hos Oslo politidistrikt i 22 minutter torsdag ettermiddag, ga vi opp. Det var uansett like før sentralbordet stengte.

Minst syv voldelige ran

Onsdag i forrige uke ble det kjent at politiet på Majorstuen i Oslo hadde pågrepet syv personer i alderen 15 til 21 år, siktet for å ha ranet en rekke ungdommer. De knyttes til minst syv ranssaker. Flere av ranene har ifølge politiet blitt begått i nærheten av T-banestasjoner på Oslos vestkant.

I løpet av noen få uker i høst er en rekke unge blitt utsatt for vold, trusler og blitt ranet for verdisaker. 18. oktober ble de syv pågrepet og siktet i saken, sa påtaleansvarlig Arne Valdemar Nielsen til NRK:

– Vi har hatt en runde med pågripelser, og har gjennomført flere avhør. Vi pågrep og siktet sju personer på ulike De siktede i saken er i alderen 15 til 21 år gamle. De fornærmede i saken er unge, i samme aldersgruppe som de som er pågrepet.

Etter hva Document erfarer har seks av de syv siktede innvandrerbakgrunn.

Aktors initiativ

I Oslo tingretts sal 130 torsdag viste forsvarer Øivind Østberg til at 16-åringens verge, hans mor, ønsket lukkede dører. 16-åringen selv var enig, og det var svært tydelig at også politiadvokat Dishanie Amit Eliassen var ivrig på å stenge dørene, idet hun var den første til å ta opp temaet med dommeren.

Men det er altså dommeren som har det avgjørende ord.

Dommer Hilde Foyn Bruun viste til FNs barnekonvensjon artikkel 40, punkt 2, hvor det heter at «ethvert barn som beskyldes for eller anklages for å ha begått et straffbart forhold» blant annet garanteres «at barnets privatliv fullt ut respekteres under hele saksgangen.»

Hvilket som begrunnelse for å stenge dørene ikke henger på greip, sett i lys av Documents påpekning av at det var fullstendig uaktuelt å navngi den siktede 16-åringen.

Skader rettens anseelse

Undertegnede kjenner ikke til et eneste eksempel på at norsk presse har «hengt ut» en mindreårig med status som siktet. Det er til og med ytterst uvanlig at mindreårige identifiseres etter rettskraftig dom.

Denne trangen til å lukke dørene, som dommer Foyn Bruun slett ikke er alene om, skader rettens anseelse.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort:

[simpay id=»280380″]

For andre bidragsmåter, se vår Støtt Oss-side.

Mest lest

Les også