Tavle

Morten Strand er en av veteranene i Dagbladet. Tittelen er fantastisk og pirrer interessen. Hvem kan lage en slik overskrift? Ayatollaene samler verden

Presteregimet i Iran har klart å forene verden. Ikke i en front mot seg selv, som så ofte tidligere. Men i en front mot Trumps USA.

Trump har vist USAs store makt. EU villet motsette seg at avtalen ble oppsagt, men har måttet se på at det ene store EU-selskapet etter det andre innordner seg sanksjonene.

Det preller av på Strand.

Men viktigst for de fleste av dem som trosser Trumps forsøk på å diktere en global boikott av Iran er at de protesterer på Trumps unilateralisme, eller alenegang. Flere land og multinasjonale selskaper har latt seg presse til å stanse handel med Iran av frykt for å bli utelukket fra det amerikanske markedet. Men politisk har Trumps krigserklæring mot Iran en annen og samlende effekt. EU, Russland og Kina har en felles sak mot Trump