Tavle

Islamic Cultural Centre i Oslo. Foto: Bente Haarstad.

Hege Storhaug har i to øyeåpnende saker på HRS tirsdag illustrert hvor nedslående islamisert Norges hovedstad er blitt.

I en analyse av regjeringens oversikt over tilskuddsberettigede trossamfunn, påviser Storhaug at:

Oslo nå har 54 islamske trossamfunn/moskeer med en medlemsmasse på 82 901 personer. Oslos befolkning er på totalt 666 759 personer. Dette gir at 12,4 prosent av Osloborgere er medlem av en moské, altså hver 8. person i hovedstaden.

Noen av de største islamske trossamfunnene assosieres med jihadister og ekstreme islamister med verdier i motstrid til det norske samfunnets.

Like sjokkerende som moskeenes medlemsmasse og samfunnsfiendtlige ideologi er midlene som den norske allmennheten finansierer disse med. I en oversikt over stat og kommunes pengebruk på moskeene i Oslo skriver Storhaug:

Nesten 94 millioner kroner fordeles til de ulike islamske trossamfunnene i Oslo. Denne praksisen er det ingen politisk strid om, til tross for at det en rekke ganger er avdekket svært kritikkverdige forhold ideologisk i flere av disse moskeene, særlig dem som mottar de største beløpene.

Nordmennene betaler altså i dyre dommer for en verdimessig og ideologisk undergraving av sitt eget land. Hvor lenge skal dette sløve og selvskadende tøvet få pågå? Man er faktisk ikke nødt til å være dum selv om man er rik.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.