Kommentar

Albrecht Dürer, The Seven Sorrows (1500)

Mange som har kommentert KrFs veivalg, er blitt overrasket over at orienteringen mot Ap og SV har fått så bred tilslutning blant KrF-folk. Da har man oversett en helt avgjørende forutsetning: Den norske kirke. Den norske kirke har en politisk profil som i mangt og særlig i de spørsmål som tidligere har vært vitale for KrF, fremtrer som venstreorientert.

Er man KrF og medlem av Den norske kirke og støtter dens læremessige radikalisering, så gis det ikke så mange sperrer mot å integrere KrF i den røde blokken. Snarere tvert imot. Det blir et politisk mål. Det Hareide og hans medarbeidere i realiteten har lagt opp til, er å ajourføre KrF med utviklingen i Den norske kirke.

Om KrF skulle slutte seg til en regjeringskonstellasjon der Ap fører an og SV er et støtteparti, oppstår det et politisk kraftsentrum som omfatter både Den norske kirke, en rekke partier på venstresiden deriblant KrF. Og KrF kan gi det hele en slags kristelig garanti. Denne nye alliansen har en primær hovedfiende. Det er FpP og sekundært Høyre som samarbeider med FrP i regjering.

Hatet mot Sylvi Listhaug, som nå er blitt god tone blant de fleste. Det er alltid en fordel å peke ut en person som fienden. Vi vet omtrent hvilken kurs denne alliansen vil føre. Men man kan også se for seg en kirkepolitisk konsekvens. Den norske kirkes privilegerte stilling i det norske samfunn vil bli sikret.

Det vil bli et mål for den nye alliansen å drive FrP ut av det demokratiske fellesskapet. For eller mot Listhaug er blitt selve prøven på om man skal holdes utenfor eller anses verdig til å være innenfor. Å gå løs på henne er blitt en søknad om å høre hjemme i det gode selskap eller en bekreftelse på at man er der.

Vi er tydeligvis på vei mot en dyp polarisering innen det norske samfunn. Det bør ikke overraske. Polariseringen skjer i Europa og i USA. Polariseringen er knyttet til viktige temaer som det nasjonale og det globale, innvandring og integrering, frihet og enhet osv. Det er vanskelig å se noe som skal kunne samle.

Avstanden mellom samfunnsoppfatningene og de politiske kulturer er betydelig. Den gjensidige tillit som er viktig om et samfunn skal kunne holdes sammen, smuldrer mer og mer opp. Vi kjenner prosessen fra europeisk mellomkrigstid. Det er enheten som ble skapt etter den annen verdenskrig som nå går mot sin definitive avslutning.

 

Forhåndsbestill Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!