Nytt

Fremskrittspartiets stortingsgruppe går mot at Regjeringen skal undertegne den såkalte Marrakesh-avtalen som skal regulere menneskestrømmen mellom Afrika og Europa.

Kritikerne frykter at den kun vil lette strømmen én vei, mens landenes plikt til å ta imot egne borgere, ikke vil bli oppfylt.

Hvor tungt veier det når saken skal opp i Regjeringen?

-Siv Jensen vet godt hvor vi står og jobber alltid hardt for gruppas standpunkt, sier innvandringspolitisk talsmann Jon Engen-Helgheim.

Regjeringen har ikke god tid på seg. Avtalen skal signeres av landene i Marrakesh 10 desember.

USA har trukket seg fra avtalen. Det samme har Ungarn.

Helgheim sier det var viktig å ta fatt i de mest overdrevne meldingene om at avtalen åpner for at flere hundre millioner afrikanere vil migrere til Europa.

-Jeg har satt meg grundig inn i saken, sier Helgheim.

-Noen formuleringer er positive for Norges del, men disse er allerede del av lovverket.

-De landene som ikke i dag oppfyller sine forpliktelse, kommer heller ikke gjøre det med denne avtalen, som er uforpliktende.

-Vi risikerer at det igjen vil være vestlige land som liberaliserer og følger opp, mens andre ikke overholder sine forpliktelser. Det er grunnen til at vi er sterkt imot.

-Men avtale og forhandlinger ligger på regjeringens bord. De har så vidt jeg vet ikke besluttet noe enda. Hvis Regjeringen sier at den vil gå videre, må vi ta stilling til det da.

-Men du er vel klar over at det brer seg en oppfatning ute blant folk om at Fremskrittspartiet er med på ferden og må sluke stadig flere og større kameler? En slik avtale kommer kanskje på toppen av en økning av antall kvoteflyktninger.

Helgheim nøyer seg med å slå fast at FrP er sterkt imot og at Siv Jensen vet godt hvor Stortingsgruppen står.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe går mot at Regjeringen skal undertegne den såkalte Marrakesh-avtalen som skal regulere menneskestrømmen mellom Afrika og Europa.