Tavle

Petersplassen i Vatikanet. Foto: David Iliff / Wikimedia Commons.

Tre polakker ble i helgen arrestert, mistenkt for å stå bak flere innbrudd på Østlandet.

Vi ønsker nå å få en bedre dialog med Den katolske kirken, sier politidirektør Lise-Lill Tissebergstuen, som har etablert en interreligiøs kulturutvekslingsgruppe i politiet som skal ta hånd om det okkulte aspektet ved kriminalitet.

Kulturutvekslingsgruppen skal bestå av en miljøarbeider, en keramiker og to kardinaler, i tillegg til Pave Frans og Den hellige stol, samt en rekke medlemmer av Illuminati, Ritus Ordo Occulti Belsebub og Foreningen Norske Jesuitter og en snill dame.

Det er viktig at polakker i Norge ikke føler seg misforstått, sier Tissebergstuen, som fikk kjøpe billig drill av paven.