Tavle

Malmö er den kommunen med høyest andel av fattige barn, skriver  Rädda Barnen i en ny rapport. Forskjellene er store blant ulike familietyper skriver de:

2016 var 21,4 procent av familjerna med en ensamstående förälder ekonomiskt utsatta. Motsvarande siffra för familjer där föräldrarna levde ihop var 5,6 procent. När det gäller barn av utländsk härkomst så är var det 21,6 procent som levde i fattiga familjer.

Men for Malmö er barnefattigdommen på hele 25,2 prosent.

Innvandrere fra land utenfor Europa, som mange fremdeles tror bidrar positivt til Sveriges økonomi, har selv fattige barn. De bringer gevinster til skole, helse og omsorg sies det, men de kan ikke ta seg av sine egne barn.

Rädda Barnen definerer barnefattigdom som inntekt (etter skatt og eventuelle bidrag) for en husholdning med en voksen og ett barn til 12.419 kroner. Dette skal akkurat være nok til å dekke nødvendige leveomkostninger. For to voksne og to barn er beløpet 18.854 kroner per måned.

SVT

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!