Hvert fjerde svenske barn lever i fattigdom, ifølge en ny rapport fra Rädda Barnen. Barn født i utlandet trekkes frem som spesielt utsatt og Rädda Barnen kritiserer nå Sverige for ikke å gjøre nok.

Onsdag slapp organisasjonen Rädda Barnen rapporten Guaranteeing Children’s Future, som sammenligner barnefattigdom i Europa. Rapporten viser at Sverige er det landet i EU hvor forskjellen i barnefattigdom mellom innenlands og utenlandsfødte barn er størst. Den viser også at barn i Sverige har større risiko for å vokse opp i fattigdom enn barn i andre nordiske land.

Innenfor EU er den relative barnefattigdommen lavest i Danmark (13,2 procent), fulgt av Finland (14,3 procent), Tyskland (15 procent) og Nederland (15,5 procent). Sverige ligger på 23,1 procent, tilsvarende tallene for Øst-Europa.  Kosovo har for eksempel et barnefattigdomsnivå på 20,7 procent og Albania på 30,6 procent.

Rapporten viser også at barn med minst én forelder født i utlandet har betydelig høyere risiko for å vokse opp i sosioøkonomisk sårbarhet enn barn hvis foreldre er født i Sverige. Forskjellen – henholdsvis 43,7 prosent og 7,3 prosent – ​​er den største i hele EU.

At barnefattigdommen har økt i Sverige, sier Rädda Barnen, skyldes en rekke ulike faktorer: Den økonomiske støtten, inkludert sosial-, barnetrygd og bostøtte, har ikke samme utjevningseffekter som før. Økte bokostnader og økte inntektsgap er også oppgitt som årsaker.

Rädda barnen kritiserer nå Sverige for ikke å ha en langsiktig og bærekraftig plan for hvordan man skal bekjempe barnefattigdom. Organisasjonen understreker at Sverige var en pådriver for at EU innførte en såkalt barnegaranti for å styrke barns rettigheter i alle EU-land, men at Sverige nå ikke lykkes med å leve opp til barnegarantien de selv stemte gjennom.

 

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.