Nytt

NRK har undersøkt familievoldssaker ved å gjennomgå alle dommer fra norske rettssaler i mars, april og mai i år hvor barn har vært involvert. Fra de 84 domfellelsene var det totalt 135 barn involvert og av disse er hele 63 barn fra innvandrerfamilier. De domfelte kom stort sett fra Afrika og Asia og personer fra Pakistan og Afghanistan ble oftest dømt. NRK har i undersøkelsen definert innvandrere som «en person som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre og som på et tidspunkt har innvandret til Norge».

NRK kontaktet Ragnhild Bjørnebekk som er voldsforsker ved Politihøyskolen. Hun mener tallene er urovekkende, men sier at statistikken kan forklares med kulturelle og juridiske forskjeller.

– Lovene er forskjellige i Norge samanlikna med mange andre land. Det kan vere at personar kjem frå svake statsdanningar med autoritære diktatur, der makta ligg i slekta og familien. Dei har ikkje alle desse organisasjonane som vi har, fortel Bjørnebekk.

Ho meiner mykje handlar om den omdiskuterte æreskulturen. Dessutan er det mange innvandrarar som flyktar frå trauma, ikkje minst krig, forklarer Ragnhild Bjørnebekk.

Frps Jon Engen-Helgheim etterlyser flere tiltak for å redusere volden i innvandrerfamilier.

– Det er dessverre vanskelig å få med seg flertallet på å gjøre det som virkelig monner, sier Engen-Helgheim.

– Vi vil ha obligatorisk helsekontroll som kunne ha avdekket mye. De andre partiene ønsker ikke dette fordi de vil beskytte foreldrene. Vi må også bli flinkere til å kurse alle offentlig ansatte som er i kontakt med barn og unge i hvordan de skal avdekke og reagere mot vold i hjemmet, sosial kontroll og religiøs tvang, sier Frp-politikeren.

NRK

 

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

 

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.