Nytt

Voldsforsker ved Politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk, advarer mot økende voldsbruk i enkelte ungdomsmiljøer i hovedstaden.
I 2016 ble det rapportert om nesten 2.000 tilfeller av vold mot lærere i Oslo-skolen. 900 av disse ble kategorisert som «svært alvorlig».

– Det vi ser nå, ser ut til å være en oppblomstring av vold og trusler, sier voldsforsker ved Politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk, til Dagsavisen.

Bjørnebekk lener seg på den såkalte Salto-undersøkelsen når hun nå varsler om en oppblomstring i voldsbruken. Hun understreker at dette gjelder enkelte miljøer, og at det ellers er lav voldsbruk i ungdomsmiljøene. Undersøkelsen, som gjennomføres hvert år i samarbeid mellom Oslo kommune og politiet, tar for seg unge som har vært i politiets søkelys minst fire ganger.

– Vanligvis er dette barn som har vært inne på en uheldig løype ganske lenge. Det er ikke hvem som helst som plutselig begynner å bruke vold, sier Bjørnebekk.

Hun peker også på at mange av gjengangerne i politiets Salto-undersøkelsen, har minoritetsbakgrunn.

– Gruppen som er alvorlig ute å kjøre når det gjelder voldsbruk, er stort sett unge fra en multietnisk gruppe. Det er ikke veldig rart, mange har ofte med seg risikofaktorer på et samfunnsnivå som vi ikke har i Norge i det hele tatt. Men vi må være veldig presise på at vi snakker om et fåtall som det må jobbes alvorlig med, understreker hun. (NTB)