Ærede president, ærede representanter,

Jeg vet at dere allerede har gjort dere opp en mening. Jeg vet at et flertall av dere vil stemme for rapporten. Jeg vet at mitt innlegg ikke vil påvirke meningene deres. Likevel har jeg kommet hit – fordi dere ikke er i ferd med å fordømme en regjering, men et land og et folk. Dere vil fordømme Ungarn, som har vært medlem av familien av Europas kristne folk i tusen år; det Ungarn som med sitt arbeid og – da det trengtes – med sitt blod har bidratt til historien om vårt storslagne kontinent, Europa. Dere vil fordømme det Ungarn som stod opp og tok til våpen mot verdens største hær, mot Sovjetunionen, som har gjort de største ofrene for frihet og demokrati, og som – da det trengtes – åpnet grensene for sine østtyske brødre og søstre i nød. Ungarn har kjempet for sin frihet og sitt demokrati. Nå står jeg her her og ser på at Ungarn blir anklaget av personer som har arvet demokratiet, og som aldri har trengt å ta noen personlig risiko for å utøve friheten. Og nå vil disse menneskene fordømme de ungarske frihetskjemperne i den antikommunistiske, demokratiske motstandsbevegelsen.

Ærede representanter,

Jeg står her nå og forsvarer mitt hjemland, fordi både Europa og ungarernes frihet, demokrati og uavhengighet er æressaker. Dette er derfor jeg sier at rapporten dere har foran dere, er en hån mot Ungarns ære og Ungarns folk. Ungarns beslutninger fattes av velgerne i parlamentsvalget. Påstandene deres er intet mindre enn å si at det ungarske folket ikke er godt nok i stand til å avgjøre hva som er i dets egen interesse. Dere tror at dere kjenner behovene til det ungarske folkene bedre enn det ungarske folket gjør selv. Derfor må jeg si at denne rapporten ikke viser respekt for det ungarske folket. Denne rapporten benytter doble standarder, den er et maktmisbruk, den overstiger grensene for sitt kompetanseområde, og måten den anvendes på er et traktatbrudd.

Ærede representanter,

For oss i Ungarn er demokratiet og friheten ikke politiske spørsmål, men moralske spørsmål. Dere forsøker nå å felle en moralsk dom og stigmatisere et land og et folk ved hjelp av et tallmessig flertall. Dere påtar dere et alvorlig ansvar når dere – for første gang i EUs historie – forsøker å utelukke et folk fra beslutningsprosessene i Europa. Dere vil frata Ungarn retten til å representere sine egne interesser i den europeiske familien landet er en del av. Vi er – og vil fortsatt være – uenige. Vi har andre tanker om Europas kristne beskaffenhet, og om nasjoners og nasjonale kulturers rolle. Vi tolker familiens essens og oppgave på en annen måte, og vi har diametralt motsatte oppfatninger om migrasjon. Hvis vi virkelig ønsker enhet i mangfold, kan ikke forskjellene mellom oss gi grunnlag for å stigmatisere noe land, eller ekskludere noe land fra muligheten til å være med på felles beslutningsprosesser. Vi ville aldri synke så lavt som å bringe dem vi er uenige med til taushet.

Ærede president,

Dere vil også utelukke et land som gjorde en klar beslutning ved forrige valg til EU-parlamentet: I 2009 stemte et flertall på 56 prosent på oss, og i 2014 var det flertallet på 52 prosent.

Ærverdige representanter, mine damer og herrer,

Vi er det mest suksessrike partiet i EU-parlamentet. Våre sosialistiske og liberale motstandere er forståelig nok misfornøyde med vår suksess, men det å hevne seg på ungarerne for ikke å ha stemt på dem er urettferdig og ueuropeisk. Dette rapporten er forøvrig skrevet av personer som ikke engang er klar over grunnleggende kjensgjerninger. Det innrømmes i rapporten at det ikke ble sendt noen delegasjon til Ungarn. Rapporten inneholder 37 viktige faktafeil. I går fikk alle medlemmene av EU-parlamentet et dokument på 108 sider om disse.

Ærede representanter,

Vår union holdes sammen fordi uenigheter løses innenfor et rammeverk av regler. På Ungarns vegne har jeg også inngått kompromisser og avtaler med kommisjonen om medielovgivningen, om rettssystemet, og til og med om enkelte avsnitt i grunnloven. Denne rapporten ser bort fra overenskomster som ble inngått for flere år siden. Men hvis dere står fritt til å gjøre det, og dere kan se bort fra overenskomster etter forgodtbefinnende, hva er poenget med å inngå avtaler med en hvilken som helst europeisk institusjon i utgangspunktet? Det dere er i ferd med å gjøre, er å rette et slag både mot EU og prinsippet om konstruktiv dialog.

Ærede representanter,

Hver nasjon og medlemsstat har rett til å bestemme hvordan tilværelsen skal innrettes i ens eget land. Vi kommer til å forsvare våre grenser, og det er kun vi som kommer til å bestemme hvem vi vil leve sammen med. Vi har har bygget et gjerne og stanset ankomsten av hundretusenvis av ulovlige innvandrere. Vi har forsvart Ungarn, og vi har forsvart Europa. For første gang i EUs historie ser vi nå et fellesskap som fordømmer sine egne grensevakter.

Ærede president,

La oss si det som det er: Dere ønsker å stemple Ungarn fordi det ungarske folket har bestemt at vårt hjemland ikke skal bli et innvandringsland. Med behørig respekt, men i aller sterkeste grad, avviser jeg truslene, utpressingen, bakvaskelsen og de falske anklagene mot Ungarn og det ungarske folket fra EU-parlamentets innvandrings- og migrasjonstilhengere. Med all respekt, og uansett hvilken avgjørelse dere fatter, informerer jeg dere om at Ungarn ikke vil bøye seg for utpressing. Ungarn vil fortsette å forsvare sine grenser, stoppe ulovlig innvandring og forsvare sine rettigheter – om nødvendig også mot dere. Vi ungarere er klare til valgene i mai neste år, da folk endelig vil få sjansen til å avgjøre Europas fremtid, og får muligheten til å gjenopprette demokratiet i europeisk politikk.

Takk for oppmerksomheten.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

 

 

Støtt Document

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂