Nytt

Et stort flertall av danskene vil heller sende hjem innvadrere med midlertidig opphold enn å integrere dem. Her ser (?) vi Zaynab (i midten) som bor i Mjølnerparken, en av Danmarks ghettoer, sammen med hennes venner Amira og Sabrina. Bildet er tatt 3. mai i år. Foto Andrew Kelly / Reuters / Scanpix

En ny meningsmåling viser solid folkelig støtte for innstramminger i innvandringspolitikken foreslått av Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti har lenge jobbet for en markant innstramming i den danske innvandringspolitikken, noe de selv har kalt et paradigmeskifte.

Paradigmeskiftet innebærer blant annet at innvandrere med midlertidig oppholdstilatelse så langt mulig skal sendes hjem, og uansett ikke integreres i mellomtiden.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sa nylig at han ville forhandle frem en ny udlændingeaftale med Dansk Folkeparti i høst.

DF ser ut til å ha støtte i opinionen. Målingen, som er foretatt av Voxmeter for Ritzau, viser at 54 prosent av de spurte er enige i at migrantene skal hjelpes midlertidig i Danmark med henblikk på hjemsendelse, heller enn å bli integrert med sikte på permanent opphold.

Kun 24 prosent er uenige i utsagnet.

Martin Henriksen, innvandringspolitisk talsmann for Dansk Folkeparti, er naturlig nok fornøyd. Han påpeker at det er DF som har satt saken på dagsordenen:

– Det har også tvunget de andre partier til at tage stilling, og det tror jeg har rykket nogle holdninger, siger ordføreren.

Både Venstre og Socialdemokratiet støtter kravet.

Men i motsetning til DF mener de to partiene ikke at en større innsats for å sende folk hjem er til hinder for å gi tilbud om intergeringstiltak som språkundervisning og jobbtilbud.

Kun omlag 10 prosent av de 100.000 asylsøkerne som har kommet til Danmark de siste 10 årene har siden reist hjem igjen, ifølge Ritzau.