Sakset/Fra hofta

Nå og da dukker det opp yngre, figurative kunstnere som både er talentfulle og målrettet i sin ferske kreativitet. At de også er tradisjonsbevisste og klassisk orientert er enda mer uvanlig, men det er altså tilfellet med Halden-kunstneren Per-Andrè Nielsen, som nå stiller ut i Galleri Rød (Rød herregård). Midt i en samtidskunst som vrimler av søppel og ugress titter han frem som en bortkommen blomst.

Arkitekten (2018)

Nå er ikke denne kunstnerspiren helt uten vekstfremmende omgivelser. Nielsen deler atelier med Sverre Malling, en fremragende tegner og kunstner, og i våres hadde han praksis hos Odd Nerdrum i Helsingborg. Med slike drevne kunstnerskap i bagasjen har nok Nielsen rikelig med impulser for å bli en profesjonell billedskaper. For øvrig har Nielsen utdanning fra Kunsthøyskolen i Oslo og Norges Kreative Fagskole, så den formelle siden av kunstnerprofesjonen skulle være i orden.

Utstillingen i Galleri Rød er ikke helt overbevisende. Kunstneren har ennå en lang vei å gå, men hovedbildet med den hatteprydede kvinnen omgitt av barokke vanitassymboler vitner om mesterskap. Det er en stor tegning, for øvrig er alle utstillingsbildene tegninger, som lekende lett modellerer hode. gjenstander og klesdrakt med sober følsomhet. Det er som å se inn i en barokk billedverden der alle bildets elementer har en symbolsk mening, og samtidig formgitt med sikker sans for det kompliserte samspillet mellom lys og mørke.

En annen type motiver er en rekke kvinneakter, nydelig tegnet med sans for kroppens feminine kurver og kroppslige kvaliteter.

Dette er ingen debututstilling, kunstneren har hatt en rekke separate mønstringer de siste fem årene, så på det punkt er han ingen novise. Men før neste separate presentasjon bør han jobbe mer med konturen. Den er for hard og markant, slik at den svekker figurens romlige fremtoning. Det har med samspillet mellom lys og mørke å gjøre. Med en for skarp kontur langs formen, ikke alle steder, men på belyste områder, får ikke figuren noen romlig kontakt, noe som er livsviktig for et clair-obscur-prosjekt (chiaroscuro på italiensk).

Ut over det har jeg ingen ting å bemerke. Det å se den store tegningen «Lengsel», som er et imponerende verk, vitner om en kunstner med et stort potensial. Her det bare å perfeksjoner seg videre, men ikke bare å tenke på formen. Et bilde må også ha et innhold som fyller formen. Det er nok her den store utfordringen ligger for dagens figurative kunstnere, som befinner seg i et kunstfelt der meningstomhet på verkets nivå er det basale styringsprinsipp.

 

Galleri Rød (Halden):
Per- Andrè Nielsen, tegninger
Er åpen fra 1-2/9 og 8-9/9, 2018