Sakset/Fra hofta

Tegning: Karine Haaland

Hvorfor er sinnet over drapet på Benjamin Hermansen en naturlig menneskelig reaksjon, mens raseriet over drapet på Daniel Hillig regnes som en unaturlig, tvilsom og urovekkende reaksjon som en må debattere og få bukt med?

Drapet på Benjamin Hermansen utløste sterke reaksjoner. Under demonstrasjonen som ble arrangert i etterkant, sier en av de som blir intervjuet at «vi er her for å vise avsky mot gjerningsmennene og det de står for.» Det er legitimt. Det er forståelig. Et drap er en uhyggelig handling. Det er menneskelig å reagere med avsky.

Eller er det ikke?

Daniel Hillig fra Chemnitz hadde samme bakgrunn som Benjamin Hermansen, med henholdvis etnisk tysk/etnisk norsk mor og utenlandsk far.

De som drepte Hermansen tilhørte èn ideologi. De som drepte Hillig tilhørte en annen.

Det ene drapet regnes som en avskyvekkende handling som det er legitimt å reagere på. Det andre ikke. Avskyen over det ene drapet hylles som et sunnhetstegn. Raseriet over det andre regnes som avskyelig i seg selv.

Søndagens nyhetsdekning i TV2 av situasjonen i Chemnitz er representativ for fremstillingen av denne saken i de fleste norske medier, og et godt eksempel på hvordan reaksjoner på mislykket immigrasjonspolitikk blir forklart i media.

Negative reaksjoner på mislykket immigrasjonspolittikk regnes som urovekkende, problematiske og blir forklart som nynazisme. Omtrent som om et voldtektsoffers raseri og sorg over ugjerningen hadde blitt omtalt som en sykelig motvilje mot overgriperen. Nynazismen blir igjen omtalt på samme måte som et slags gåtefullt naturfenomen.

En konstaterer at det finnes en reaksjon, fastslår at denne er fullstendig irrelevant og sannsynligvis stammer fra naturfenomenet nynazismen.

Det jeg reagerer på er at nyhetsformidlerne vet, men later som de ikke vet. De skal levere informasjon, velger istedet å spille dumme.

TV2s to damer i studio – nyhetsankeret og Tysklands-eksperten – vet, men velger å spille dumme. Å høre dem snakke er som å se en mann uten bind for øynene slå etter en pinjata gang på gang uten å treffe, for å overbevise tilskuerne om at han ikke ser. De to i TV2s studio vet begge at Tyskland har hatt en enorm immigrasjonsbølge iløpet av de siste årene, og de vet at en del av de negative konsekvensene av denne bølgen har vært en drap, voldtekter og annen kriminalitet utført av immigranter i Tyskland, og de vet at det er en voksende misnøye blant fastboende i Tyskland overfor dette.

Dette vet de.

Men problemene som de trekker frem som årsak og bakgrunn for reaksjonene i Chemnitz, er ikke masseimmigrasjonen og de negative konsekvensene av denne – vold, voldtekter og annen kriminalitet. Heller ikke segregeringen mellom etniske tyskere og immigranter nevnes som et problem. Selv ikke drapet på tysk-cubanske Hillig, som utløste demonstrasjonene i Chemnitz, omtales som et problem.

Problemet som trekkes frem er demonstrasjonene i seg selv.

Det er altså ikke drapet og volden som TV2 diskuterer som problemet, men reaksjonen på dette.

Om det hadde blitt begått et drap i ditt nabolag, og rettsvesenet hadde satt drapsmannen i fengsel, hadde ikke TV2 hatt et nyhetsinnslag hvor rettsvesenets negative innstilling til drapet hadde vært tema for undring og debatt.

Likevel har TV2 et helt nyhetsinnslag hvor reaksjonene på et drap blir fremstillt som det store gåtefulle problemet i Tyskland per nå.

Ikke drapet. Drapet er ikke noe problem. Men reaksjonene på det.

Se for deg TV2 dekke drapet på Benjamin Hermansen og de etterfølgende reaksjonene på samme måte.

Reaksjonene omtales videre i TV2s sending konsekvent som en reaksjon fra ytre høyre og nynazistene. Som om høyresiden og nynazistene har en naturlig forbindelse.
Og som om det å reagere negativt på masseimigrasjon og voldelige konsekvenser av dette er noe som hører nynazismen til.

Det har selvsagt dukket opp nynazister i demonstrasjonene. Nynazister dukker alltid opp når det reageres mot innvandring. Det er er problem som følger alle forsøk på immigrasjonskritikk.
Men demonstrasjonene er ikke arrangert av nynazister, slik TV2 forsøker å fremstille det.
Tyskland har verdens strengeste lovgivning i forhold til nazisme. Nazistiske partier, organisasjoner eller arrangementer er forbudt i Tyskland. Om AfD og Pegida hadde vært nazistiske hadde de ikke vært tillatt i Tyskland.

Og alle de andre menneskene som reagerer på drapene reagerer ikke fordi de er nynazister. De reagerer fordi de er mennesker.

At drapet har vakt avsky blandt folk som ikke er nynazister, og blandt alle mennesker på tvers av politiske skillelinjer, og at det er menneskelig og naturlig å reagere med sinne og avsky på et drap, blir grovt underkommunisert. Og bortforklares i en absurd «fem på gaten»-reportasje, hvor to av byens innbyggere debatterer litt sånn frem og tilbake om drapet og konklusjonen er at det tar tid å bli integrert, så det blir nok en stund til immigrantene etterhvert venner seg av med drepingen.

Immigrantens drap bagatelliseres. Den fastboendes reaksjon sykeliggjøres og forklares som et utslag av akutt nynazisme.

Og i studio undres det deretter ivrig ivei med gode miner og slett spill på hva som kan være årsakene til fremveksten av denne nynazismen som tydeligvis har oppstått blant folk.
TV2s nyhetsanker og Tysklands-eksperten minner om voksne som leker gjemsel med et veldig lite barn og undrer seg høylydt med tilgjort stemme over hvor barnet kan ha gjemt seg, og unngår behendig å nevne gardinen, der barnets føtter stikker frem.

En av forslagene som nevnes er at innbyggerne i Sachsen har vært en del av DDR, slik at de negative reaksjonene på masseimigrasjon med påfølgende vold, drap, kan forklares med at dette er en del av det nye Tyskland – som det kan være vanskelig å venne seg til for disse. En ufattelig bortforklaring. Det er nesten 30 år siden muren falt. En hel generasjon mennesker som aldri har opplevd DDR er voksne nå. Har disse hatt problemer med å venne seg til et Tyskland som de er født og oppvokst i?

«Hm – kanskje han har gjemt seg i kjøkkenskuffen!?» sier den voksne med skingrende stemme.

Programlederen nikker desperat optimistisk og er enig. Kanskje barnet er i kjøkkenskuffen!

Jeg vet ikke om jeg hadde deltatt i demonstrasjonene i Chemnitz. Jeg skulle veldig gjerne vist motstand mot vold, drap og alle negative konsekvenser av masseimigrasjon.

Men jeg har ikke lyst til å gå i samme tog som nynazister.

Det vet damene i TV2.

At det er ingen som har lyst til å dele synspunkt med en nynazist.
Der hvor en nynazist går, er det svært få andre som har lyst til å gå.
Det som nynazisten er enig i er det ingen andre som har lyst til å være enig i.

Damene i TV2 er ikke så dumme som de later som, der de tilgjort leter i skuffer og skap og bak bak dører. De vet godt at de ikke skal nevne gardinen. Der stikker den mislykkedes masseimmigrasjonens lange føtter frem. Der står den, og håper at noen andre vil få skylda. Og media roper høyt med rar stemme at de håper at ingen av oss kikker bak gardinen – for det er det bare nynazister som gjør, og dere vil vel ikke være nynazister vel!?

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også