Nytt

Hyllestad kirke.

Innvandringen må økes for å flere «varme hender» i sykehjemmene og for å redusere fraflyttingen fra distriktene, sier ordfører i Hyllestad Morten Askvik. Som å tisse i buksa for å holde seg varm, mener Jon Helgheim (Frp).

Hyllestad er en kystkommune i Sogn, og en av flere utkantkommuner hvor prognosene for befolkningsutviklingen peker nedover.

Ifølge SSB vil Hyllestads befolkning synke fra dagens 1.400 til 1.100 innen 2040.

Mer innvandring og flere flyktninger må til for å redde kommunen, sier Morten Askvik, ordfører i Hyllestad.

I tillegg sliter mange utkantkommuner med å få tak i folk som vil jobbe i omsorgsyrker. Mange utkantstrøk opplever å få en stadig eldre befolkning, men får ikke norsk ungdom til å jobbe i pleie- og omsorgsyrkene.

– Innvandringa til landet vårt er for låg i høve behova mange distriktskommunar har. Vi treng både fleire arbeidsinnvandrarar og fleire flyktningar, seier Askvik til NRK.

Ordføreren mener flyktninger kan bli en viktig ressurs i Distrikts-Norge.

– Dette er ein vinn vinn-situasjon. Vi må sjå på flyktningane som ein ressurs, ikkje eit problem, seier han.

– Som å pisse i buksa

Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim, er mildest talt uenig.

– Dette er eit veldig kunnskapslaust forslag. Det er som å pisse i buksa for å halde seg varm. Halvparten av dei som får sosialhjelp i Noreg er innvandrarar som gjer at vi treng meir arbeidskraft for å ta seg av dei, seier han.

Sp-ordførerens forslag vil bare forsterke problemene, sier Helgheim.