Sakset/Fra hofta

Aftenpostens nye tegner, Marvin Halleraker, er ikke-muslim. Likevel lever og arbeider han innenfor de samme begrensninger som islams eget lovverk setter for norske muslimer og ikke-muslimer i Norge idag. En religiøs rettshåndhevelse som norske myndigheter ikke evner å beskytte hverken ham eller oss andre, norske borgere, muslimer og ikke-muslimer mot.

Halleraker vil som enhver annen muslim eller ikke-muslim i Norge måtte bøte med livet eller leve med drapstrusler mot seg og sin famile om han karikerer eller håner profeten Muhammed.

Norske myndigheter tillater med dette at en religion, islam, setter seg over de norske lovene og dømmer og straffer norske statsborgere i Norge.

Arbeiderpartiet viste i sin regjeringstid ingen vilje til å yte motstand mot denne lovhåndhevelsen i Norge. Heller ikke den borgerlige regjeringen med Solberg og Grande som nøkkelpersoner viser evne eller vilje til å beskytte sitt lands borgere mot dette.

Den som karikerer Muhammed må enten bøte med livet eller leve med drapstrusler. Som Marvin Halleraker uttrykker det i intervjuet i Aftenposten: da vil enkeltpersoner gå til voldelig aksjon.

Enkeltpersoner.

Ikke den karikerte Muhammeds egen lovhåndhevelse.

Men enkeltpersoner.

Som da ikke har noe spesiellt forhold til den karikerte Muhammed.

Marvin Halleraker er ikke feig fordi han ønsker å unngå islams straff. En kan ikke kalle noen feig fordi de ikke ønsker å bli dødsdømt og henrettet.

Men jeg oppfatter det som unnvikende av ham å ikke si det rett ut: at det er islams rettshåndhevelse, dom og straff i Norge som han har grunn til å frykte.

Ikke tilfeldige «enkeltpersoner».

En karikaturtegner som sikter litt til side for blinken for å slippe å bli utsatt for kritikk fra de politisk korrekte vil selvsagt aldri bli noen virkelig karikaturtegner, men istedet være hemmet som en person som ønsker å unngå de politisk korrektes utenomrettslige dom og straff – nemlig oppsigelse og utfrysning.

Når en ikke kan si rett ut hva det er som truer, nemlig islams rettshåndhevelse, vil en fortsette å tegne, regulert av frykten for en tilsvarende utenomrettslig rettshåndhevelse – nemlig kollegenes utfrysning gjennom baksnakking, sverting, stempling og til slutt oppsigelse.

Jeg vet hva jeg snakker om, jeg har jobbet i omtrent alt fra BT til Nettavisen.

Den karikaturtegner, satiriker eller komiker som sier rett ut at det er islams straff vi har grunn til å frykte og ikke «enkeltpersoners» spontane voldsutøvelse – blir dømt og straffet av en en flokk andre enkeltpersoner – våre kollegaer.

Håper Halleraker forstår at det som kommer til å straffe ham for Muhammedkarikaturer er islams rettshåndhevelse – ikke enkeltpersoner. Og at han vil bli straffet av sine kollegers egen rettshåndhevelse om han sier dette rett ut. Og at han forstår at han arbeider under de betingelser islam har satt for ham, like mye som han arbeider under kollegers press om å ikke røpe dette.

Karine Haalands blogg  Aftenposten

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!