Det er utenkelig at det blir oljeutvinning i Nordland slik den politiske vinden blåser. Plattform i Nordsjøen. Foto: Thomas Mortveit/Reuters/Scanpix

At Jonas Gahr Støre holder fast ved at oljeaktivitet i Norland VI skal konsekvensutredes, er oppsiktsvekkende, all den stund han er avhengig av SV, Rødt og MDG for å få flertall.

Det er utenkelig at de tre fløypartiene skal kunne godta oljeleting i nord. I tillegg sier nå partilag i Nordland at de vil at oljeplanene skrinlegges.

Ap står sammen med Høyre og FrP i ønsket om å utrede mulighetene for oljeutvinning. Men Aps grønne linje er i strid med den næringspolitiske. Nordland VI kan blokkere for regjeringsdannelse.

Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser at oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen er skrinlagt etter nye utspill fra partifeller i Nordland.

– Nei, partiprogrammet gjelder. Så er det debatt i partiet. Det er naturlig i en slik sak, sier han til Dagsavisen.

– Men i realiteten har regjeringen lagt ethvert alternativ for virksomhet til side. Da er det ikke uventet at folk i Nordland leter etter andre næringsalternativer, mener han.

På partilandsmøtet våren 2017 vedtok Ap et kompromissforslag om petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, etter betydelig strid. Ap gikk for å åpne for såkalt konsekvensutredning i området Nordland IV, mens spørsmålet ble utsatt for Nordland VII og Troms II. I tillegg skulle hele Vestfjorden og alt mindre enn 50 kilometer fra land i området fredes.

Torsdag meldte NRK at ni av elleve Ap-lag i Nordland sier nei til konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen.

Samtidig gikk ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) i Sortland kommune ut og mente det var på tide å skrinlegge planene,

– Legg oljesaken død. Hvorfor skal Ap bruke tid og ressurser på å kjempe for en tapt sak? Verken befolkningen eller fiskerinæringen vil ha olje i Lofoten og Vesterålen, sa hun til NRK. (NTB)

Støre har vært anklaget for vingling. Han har ikke råd til å vingle i miljøpolitikken. Da han overtok som formann stilte han på AUFs sommerleir og gikk langt i å varsle en gradvis nedtrapping av oljeindustrien. Det fikk LO til å reagere og Støre måtte trekke utspillet. Han var for tidlig ute. Nå er det motsatte problemet: Han er for sen.