«Sosialroboter» av typen iPal, som produseres av AvatarMind, blir benyttet som hjelpelærere i en barnehage i Suzhou i den kinesiske Jiangsu-provinsen den 4. juli 2018. Disse nokså lave etterligningene av menn og kvinner (flere enn to kjønn tilbys ikke) er utviklet med sikte på opplæring, omsorg og selskap både for de yngste og de eldste. Produktene vil formodentlig bli etterspurt på steder hvor det mangler menneskelige ressurser til denslags arbeid. En fungerende maskin er formodentlig bedre for brukeren enn et menneske som ikke er egnet til oppgavene, men hva skjer med oss når arenaene for menneskelig kontakt innskrenkes stadig mer? Butikker blir selvbetjente, til og med hoteller. Ansatte i bank, post, reisebyrå og andre virksomheter har knapt noen sett på årevis. Oppstår det behov for nye sosiale arenaer, eller holder de som er igjen? Foto: Aly Song / Reuters / Scanpix.