Sakset/Fra hofta

Abid Raja stillbilde fra Venstre-video

Gjelder ikke Straffelovens § 185 om hån og ringeakt medlemmer av Stortingets presidentskap? Når skal ledende politikere ta avstand fra hudfarge som argument ved ansettelser og forfremmelser?

Stortingets femte visepresident, Abid Raja (V) kommenterer en undersøkelse i Dagens Næringsliv (bak mur) som viser at av 148 administrerende direktører og styreledere i 74 selskap der staten er direkte eier, er det kun én som har ikke-vestlig bakgrunn: Hooman Sharifi (45), daglig leder for dansekompaniet Carte Blanche.

Hooman Sharifi, foto: youtube.com

Til høsten slutter Sharifi i jobben, som er en åremålsstilling. Da overtar en fransk kvinne. Sannsynligvis vestlig, kanskje til og med hvithudet. Vi vet ikke – men betyr dette noe, da?

For Abid Raja gjør det åpenbart dét, og han lar ikke sjansen gå fra seg:

– Det er blendahvitt blant toppledere i Norge, svarer Raja når han får høre resultatet av DNs gjennomgåelse:

– Dette er altfor dårlig.

Raja peker på statlige selskaper, dommerstanden, statsadvokatene, Riksrevisjonen, departementsråder og politimestere, før han tar en kunstpause:

– Når det kommer mot toppen, stopper den norske integreringen. Det er et usynlig glasstak, sier Raja.

Hudfarge bør åpenbart trumfe kompetanse, i følge Rajas logikk. Men er dette greit? Hva hadde Raja sagt om noen hadde beklaget seg over et alt for brunt, norsk cricket-landslag uten ett eneste norsk-klingende navn blant deltagerne? Som en av landets fremste representanter bør han holde seg for god til å bruke hudfarge som en måler for kvaliteten på integreringen. Raja bør nok heller sette andre merkelapper som kultur, språkkunnskaper og ikke minst integreringsvilje på glasstaket sitt.

Det er oppsiktsvekkende at en stortingsrepresentant i 2018 med den største selvfølge kan argumentere og synse om ansettelser ut fra – bokstavlig talt – trynefaktor på folk, og på toppen av det hele komme unna med det. At journalisten i Dagens Næringsliv, Emmad Zangani, ikke stiller Raja ett eneste kritisk oppfølgingsspørsmål når hudfarge bringes på bane, er derimot bare nok et eksempel på den ukritiske mikrofonstativ-pressen.

Med slike folkevalgte og en slik presse er det ikke rart polariseringen i samfunnet øker. Hørte jeg forresten ordet «retorikk», Raja?

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!