Kommentar

 

Under grunnlovsdebatten i Stortinget mandag ble Venstres og SVs forslag om tydeligere skille mellom kirke og stat nedstemt. Det interessante var imidlertid hvordan Venstres Abid Raja argumenterte for partiets forslag.

I følge avisen Vårt Land sa Abid Raja:

«Det er bare én mann i Norge som ikke kan velge sin egen tro. Kongen kan ikke bestemme om han vil tro på en kristen gud, en muslimsk gud, Buddha eller være ateist.»

Abid Raja mente at det å «tvinge» kongen og fremtidige tronarvinger, til å bekjenne en bestemt religion, har paralleller til religionsforfølgelse verden over, og han sa:

«Når det gjelder religionsfrihet under press, så er ISIL bare et siste eksempel på mennesker som blir drept i Irak og Syria på grunn av at man har en annen tro, eller ikke føyer seg etter en bestemt retning innenfor en religion.»

Abid Raja hevdet til slutt at ettersom vår grunnlov blir brukt som et eksempel i andre land som et eksempel på manglende skille mellom stat og religion, bør vår grunnlov endres.

Men Høyres Michael Tetzschner var uenig i Abid Raja syn på religionens plass i grunnloven, og sa:

«Raja sier at dette skal være et signal til muslimske land, land som må regnes som teokratier og ikke demokratier. Det er uttrykk for manglende respekt for hva vi har oppnådd i vårt samfunn. Det er et historisk og kulturelt faktum at uten kristendommen ville vi hatt et ganske annet samfunn enn i dag, og synes jeg vi skal erkjenne.»

Kanskje det er på tide at noen forteller Abid Raja at det er en grunn til at grunnlovsfedrene i sin tid vedtok bekjennelsesplikten for kongen, nemlig fordi man, paradoksalt nok, så at det var med å legge grunnen for et fritt samfunn. Å trekke sammenligninger mellom kongens bekjennelsesplikt og ISIL er så lettvint og overflatisk at man skulle forsverge at en stortingsrepresentant kunne si noe så dumt. Det har samtidig et dypere alvor hvor man gjenkjenner en konsekvent degradering av all kristen forankring, under dekke av opplysning. Sammenligningen med ISIL sier noe om hva vi virkelig er truet av. Raja slipper katta ut av sekken uten helt å forstå det. Han kan ikke dy seg, men må spille for galleriet når anledningen byr seg. Denne gang drar han kongehuset ned. Hvor er respekten og forståelsen for vår tradisjon og institusjoner?

Det var ingen som truet representantene på Eidsvoll med halshugginger eller slaveri da de vedtok bekjennelsesplikten, tvert imot, det var mennesker som så at den grunnloven de meislet ut, med sitt kristne fundament, sikret den friheten Abid Raja nå benytter seg av til å kritisere dem.

Det er et av disse historiske paradoksene som aldri slutter å forbause en.

Kanskje noen bør våge å si at hva en konge, statsminister eller statsråd tror på, faktisk betyr noe…