Foto: Stefano Rellandini / Reuters / Scanpix.

 

I et rundskriv som Italias innenriksminister Matteo Salvini har sendt til landets utlendingsmyndigheter, gis det ordre til kraftige innstramninger i innvilgelsene av opphold på humanitært grunnlag.

Det skriver La Repubblica, som har fått tilgang til det aktuelle dokumentet og har offentliggjort det i sin helhet. Roma-avisen bruker uttrykket «brutal innstramning» om den nye politikken, hvor denne formen for opphold innskrenkes også for kvinner og barn.

I teksten ber sjefen for innenriksdepartementet prefektene, asylkommisjonene og lederne for lokalmyndigheter med humanitært ansvar, om å redusere innvilgelsen av slike tillatelser så mye som mulig. Det dreier seg om opphold på humanitært grunnlag, en slags «asylrett light», som gis i to år ad gangen (og kan fornyes) i stadfestede tilfeller av humanitære vanskeligheter.

Salvini har sett seg lei på at slike oppholdstillatelser deles ut fire ganger så ofte som flyktningstatus – kun på grunnlag av at personene det gjelder er mindreårige, gravide, syke eller preget av dramatiske sjøreiser eller fæle opphold i Libya.

«Denne praksisen har resultert i oppholdstillatelser til et høyt antall personer som etter europeisk asylrett ikke oppfylte betingelsene for internasjonal beskyttelse da de kom til vårt land, og som nå blir igjen her og har vanskeligheter med å innordne seg, hvilket fører til sosiale problemer som også har å gjøre med alminnelig sikkerhet i hverdagen.»

Regelverket skal altså tolkes strengest mulig, sier innenriksministeren. Det skal ikke være nok at man har et vanskelig liv. Asyl skal handle om menneskerettsbrudd i landet man kommer fra.

Under en pressekonferanse legger ikke Salvini skjul på hva han ønsker å oppnå:

«Hensikten med initiativet er å begrense et misbruk som går på bekostning av reelle flyktninger.» […] Han legger til: «Målet mitt er at det ikke lenger skal komme en eneste båt.»

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!