En 26 år gammel asylsøker er frikjent for voldtekt i Aust-Agder tingrett. I dommen viser retten blant annet til at det samlede bevisbildet fremstår som uklart.

– Retten har således kommet til at det samlede bevisbildet fremstår så vidt uklart at de strenge bevisregler for domfellelse i straffesaker ikke er oppfylt og at tiltalte må frifinnes, heter det i dommen ifølge Agderposten.

Asylsøkeren fra Nord-Afrika sto tiltalt for å ha voldtatt en 18 år gammel kvinne i en gang- og sykkeltunnel i Grimstad i august i fjor.

Da saken startet 20. juni, nektet mannen straffskyld og hevdet at han aldri hadde vært i fysisk kontakt med kvinnen, til tross for at hans DNA ble funnet på 18-åringen.

– Forklaringen står i strid med klare objektive fakta i form av tekniske bevis og til fornærmedes forklaring, skriver tingrettsdommer Alice Jerwell.

Likevel mener retten at det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte tiltvang seg seksuell omgang med fornærmede. Domstolen begrunner det blant annet med at det ikke er funnet merker eller fysiske skader på 18-åringen eller bevis for at hun ble avkledd med makt. Kvinnen har også forklart at hun lugget, slo og sparket den tiltalte 26-åringen, men det ble ikke funnet merker på ham som tydet på en slik maktutøvelse.